Einde van het dienstverband

hr advies Drenthe ontslag

Het dienstverband van een medewerker kan op verschillende manieren eindigen. Het kan doordat bijvoorbeeld de einddatum van het contract is bereikt, je kunt samen afspraken maken (ontslag met wederzijdsgoedvinden), het UWV kan toestemming geven voor ontslag bij langdurige ziekte of om bedrijfseconomische redenen of de kantonrechter kan het contract ontbinden op grond van bijvoorbeeld disfunctioneren.

Het dienstverband eindigt van rechtswege

Dit houdt in, dat de arbeidsovereenkomst 'vanzelf' eindigt. Dat kan het geval zijn doordat de einddatum van het contract  is bereikt. Let op: met de komst van de Wet Werk en Zekerheid moet je als werkgever bij een contract voor bepaalde tijd van 6 maanden of langer jouw werknemer minimaal één maand voor afloop van het contract schriftelijk informeren of het contract voortgezet wordt en zo ja, onder welke voorwaarden. Je hoeft niet aan te geven waarom je al dan niet het contract verlengt. Als je dit niet (op tijd) doet, loop je het risico dat je de werknemer één bruto maandsalaris moet betalen. De werknemer moet deze boete dan wel binnen twee maanden opeisen.

Meer lezen over de arbeidsovereenkomst eindigt van rechtswege

Moet je transitievergoeding betalen wanneer een tijdelijk contract eindigt?

Ontslag met wederzijds goedvinden

Je spreekt met je werknemer samen af dat het dienstverband eindigt. De afspraken die je hier samen over maakt, leg je vast in een beëindigingsovereenkomst. Je hoeft geen toestemming te vragen aan het UWV of de kantonrechter het contract te laten ontbinden. Let wel op de formulering in de beëindigingsovereenkomst / vaststellingsovereenkomst zodat de eventuele WW-rechten van de werknemer niet in het geding komen!

  • werkgever en werknemer willen allebei dat het dienstverband eindigt
  • werkgever en werknemer zijn het er over eens over de financiële kant van het ontslag

Verder lezen over Ontslag met wederzijds goedvinden

Ontslag tijdens de proeftijd

Binnen de overeengekomen proeftijd kunnen zowel werkgever als werkgever het arbeidscontract op ieder moment opzeggen. Ook voordat het dienstverband begint, kun je de arbeidsovereenkomst beëindigen als er een schriftelijke proeftijd overeengekomen is! Er is geen ontslagvergunning vereist. Je moet de proeftijd wel schriftelijk zijn overeengekomen en de werknemer moet meerderjarig zijn. Voor contracten die 6 maanden of korter duren, mag je geen proeftijd afspreken! Ook voordat de arbeidsovereenkomst ingaat, kun je een beroep doen op ontslag tijdens de proeftijd als je tenminste een proeftijd hebt afgesproken!

Verder lezen over Ontslag tijdens de proeftijd

Ontslag om bedrijfseconomische redenen

Wanneer het minder wordt met opdrachten, jouw bedrijf verkeert op een andere manier in zwaar weer, je gaat je bedrijf anders inrichten: er vallen bijvoorbeeld gedwongen ontslagen omdat je boventallige werknemers hebt: dit zijn enkele voorbeelden van bedrijfseconomische redenen voor een ontslagaanvcraag bij het UWV. Er hoeft nog geen sprake te zijn van verlies! Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van automatisering of digitalisering en je kunt boventallige medewerkers niet binnen het bedrijf herplaatsen.

Lees verder over bedrijfseconomisch ontslag en waarom uitstel meestal geen goed idee is.

Verwante informatie

Misschien wil je meer lezen over

 

persoonlijk en flexibel HRM advies voor mkb

 

 

 

 

 

Carla Mol is sinds 2014 zelfstandig HR-adviseur en is gespecialiseerd in personeels- en organisatieadvies voor het mkb. Dat betekent dat ik je kan helpen met flexibel HRM-advies op maat. Opzetten en professionaliseren van het personeelsbeleid. Advies en begeleiding bij alle personeelsissues. Van het aannemen van personeel tot en met ontslag. Ik ontzorg je met advies en regel het papierwerk. Mijn werkgebied is geheel Noordoost-Nedeland. Direct persoonlijk contact met Carla?

 


Twitter