Ontslag met wederzijds goedvinden

Werkgever en werknemer spreken samen af dat het dienstverband eindigt. De afspraken die je hier samen over maakt, leg je vast in een beëindigingsovereenkomst of vaststellingsovereenkomst. Je hoeft geen toestemming te vragen aan het UWV of naar de kantonrechter om het contract te laten ontbinden.

  • Werkgever en werknemer willen allebei dat het dienstverband eindigt;
  • Werkgever en werknemer zijn het er over eens over de financiële kant van het ontslag.

 

Geen recht op WW?

Wanneer een werknemer zelf ontslag neemt of door zijn eigen schuld werkloos wordt, heeft hij meestal geen recht op WW. Bij ontslag met wederzijds goedvinden stel je een document op, de vaststellingsovereenkomst (VSO), waarin de afspraken worden vastgelegd. Als uit de formulering van de VSO blijkt, dat het ontslag niet de schuld is van de werknemer, dan heeft hij gewoon recht op een WW-uitkering als hij aan de overige voorwaarden van het UWV voldoet.

 

Vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst

In de praktijk worden beide termen door elkaar gebruikt, juridisch is er verschil. We bedoelen de overeenkomst waarin puntsgewijs de afspraken zijn opgenomen die werkgever en werknemer hebben gemaakt rondom het ontslag. Er moet in ieder geval in staan: de naam en het adres van werkgever en werknemer, dat het dienstverband beëindigd wordt en de reden hiervan, dat er geen zg. 'dringende reden' is voor het ontslag (zoals ontslag op staande voet), de datum waarop het dienstverband eindigt, de afspraak dat er op de einddatum een afrekening gemaakt wordt en de datum waarop beide partijen het document hebben ondertekend. De formulering komt erg precies zodat de WW-rechten van de werknemer veilig gesteld worden. Uit de formulering moet o.a. blijken dat de werkgever het initiatief tot ontslag heeft genomen en dat de werknemer geen verwijt treft. Houd rekening met de juiste opzegtermijn om de correcte einddatum te bepalen! Naast de verplichte onderdelen kun je afspreken tot wanneer de werknemer doorwerkt of dat hij vrijgesteld wordt van zijn werk, wat er met zijn overblijvende vakantiedagen gebeurt, wanneer hij de bedrijfseigendommen inlevert, tot wanneer hij in zijn leaseauto mag blijven rijden, dat hij voor een bepaalde periode niet bij de concurrent mag werken (concurrentiebeding, relatiebeding). Vaak wordt er ook een paragraaf in opgenomen dat de overeenkomst 'finale kwijting' over en weer geeft en dat houdt in dat je later niets meer van elkaar kunt vorderen, ook als het om iets gaat wat niet in de beëindigingsovereenkomst genoemd is! 

vaststellingsovereenkomst ontslag wederzijds goedvinden

 

 

 

 

 

 

Bedenktermijn

Vanaf 1 juli 2015 moet een werkgever de werknemer schriftelijk wijzen op de bedenktermijn van 14 dagen. Een werknemer kan binnen deze tijd de beëindigingsovereenkomst ontbinden of zijn instemming met de ontbinding herroepen. Hij kan dit zonder opgaaf van redenen doen en er is geen tussenkomst van de rechter nodig.

Meer informatie?

Voor meer informatie over de beëindiging van het arbeidscontract met jouw medewerker of overig HRM advies kun je contact met mij opnemen.


Twitter