Getuigschrift

Als een medewerker uit dienst gaat, kan hij om een getuigschrift vragen. In het getuigschrift verklaar je dat jouw werknemer gedurende een bepaalde periode in dienst is geweest bij jouw bedrijf en hoe hij heeft gefunctioneerd.

Ben ik verplicht een getuigschrift te verstrekken? Wat moet in een getuigschrift staan? Wat mag in een getuigschrift staan? Ik geef mijn medewerker een te positief getuigschrift mee, mag dat?

 

Wettelijke eisen

Een getuigschrift moet voldoen aan wettelijke eisen (art. 7:656 BW). Een werkgever is verplicht een getuigschrift te op te stellen als de werknemer daar om vraagt. Hij moet dit wel binnen redelijke tijd aanvragen (6 maanden na einde dienstverband). In ieder geval staan in een getuigschrift de verrichte werkzaamheden en de tijd dat de medewerker werkzaam is geweest voor het bedrijf. Alleen als jouw medewerker er om vraagt, vermeld je hoe hij zijn werkzaamheden heeft verricht. Hij kan ook vragen om te vermelden hoe het dienstverband geëindigd is, dus door bijvoorbeeld wederzijds goedvinden, opzegging, ontbinding. Als de medewerker hier niet om vraagt, kun je als werkgever alleen de manier waarop het dienstverband is geëindigd vermelden als de medewerker door de wijze van beëindigen schadeplichtig is geworden tegenover jouw bedrijf, dus bijvoorbeeld als je werknemer zelf ontslag neemt en zich niet aan de opzegtermijn houdt.

 

Functioneren

Het getuigschrift hoeft geen ellenlang betoog te worden over wat en hoe de werknemer zijn werk heeft verricht; een andere werkgever moet er wel uit op kunnen maken of de werknemer zijn werkzaamheden goed, matig, uitmuntend etc. heeft verricht. Jouw oordeel over zijn totale dienstverband is van belang. Heeft de medewerker meerdere functies bekleed binnen het bedrijf dan kun je er voor kiezen om per functie een beoordeling te geven; dit is niet verplicht.

 

getuigschrift

 

Negatief getuigschrift

Als je van plan bent om een negatief getuigschrift op te stellen voor de werknemer, kun je je werknemer waarschuwen. De medewerker kan dan vragen om een getuigschrift zonder de negatieve vermelding. Als werkgever kun je besluiten om toch een negatief getuigschrift af te geven.

 

let op: schadevergoeding

Wanneer je als werkgever bewust het getuigschrift te positief of te negatief invult, kan hierdoor een andere werkgever of de medewerker schade lijden. Diegene kan een schadevergoeding vorderen! Het getuigschrift wordt door de werkgever ondertekend en er mag geen kenmerk op staan waaruit blijkt hoe jouw werknemer heeft gefunctioneerd zonder dat dit wordt genoemd in het getuigschrift zelf.

 

Op zoek naar een voorbeeld van een getuigschrift

 

Meer weten over een goed getuigschrift of behoefte aan overig HRM advies? Neem vrijblijvend contact met mij op. Carla's Consultancy adviseert werkgevers in het mkb over alle issues rondom personeel. 


Twitter