HRM advies voor het MKB

Carlas Consultancy HRM Advies

 

 

 

 

Human Resources Management. Letterlijk vertaald betekent HRM: het beheersen van menselijke productiemiddelen, hulpbronnen. Veelgebruikte termen zijn ook: personeelszaken, personeelsbeleid of HR. Het succes van een bedrijf wordt voor een groot deel bepaald door de mensen die er werken. Betrokken en gemotiveerde medewerkers werken met plezier. Ze doen een stapje harder en denken mee. Ze zijn belangrijk voor de groei van je bedrijf. Elke organisatie heeft baat bij personeelsbeleid dat past bij je bedrijf. Als ondernemer wil je hier niet teveel tijd aan besteden maar er worden wel steeds meer eisen gesteld aan personeelsbeleid. Door bezig te gaan met personeelsbeleid wordt de structuur van je bedrijf inzichtelijk en kun je meer invloed uitoefenen op de verschillende processen.

Jouw bedrijf groeit

Jouw bedrijf groeit en de omzet, winst en het personeelsbestand groeien mee. Je zult zien dat jouw rol ook verandert: van ondernemer word je plotseling meer manager en leidinggevende. Als de structuur van je bedrijf en de organisatorische processen, zoals personeelsbeleid, niet veranderen dan loop je al gauw tegen problemen op. Het kost je steeds meer tijd en inspanning om je personeel te 'managen'. Het risico bestaat dat je minder oog hebt voor je onderneming en de innovatieve processen. Ook moet je je kennis op het gebied van personeelszaken steeds bijspijkeren. Dat valt niet mee omdat de wetgeving volop in ontwikkeling is. Veel kleine ondernemers die ik ken, vinden het lastig om 'boven' hun personeel te gaan staan en zicht op te stellen als leidinggevende. Maar ik merk ook, dat medewerkers het prettig vinden als er duidelijkheid is. Het is dan de manier waarop gecommuniceerd wordt die het verschil maakt. Duidelijkheid over bijvoorbeeld jouw huisregels kun je vastleggen in het personeelshandboek, duidelijkheid over taken en verantwoordelijkheden kun je geven door taak- en functieomschrijvingen op te (laten) stellen.

Mijn personeel groeit mee: of niet?

Groei binnen je bedrijf zorgt ervoor dat er meer of andere eisen gesteld worden aan jouw medewerkers. Kunnen ze het aan? Werken ze nog met plezier? Is er scholing of training nodig? Hoe hou je het allemaal bij? In de eerste plaats door goede personeelsdossiers aan te leggen en bij te houden. Je neemt de verplichte documenten hierin op maar ook bijvoorbeeld functie- of taakomschrijvingen en diploma's, certificaten enzovoort. Ook in kleine bedrijven zijn functioneringsgesprekken erg nuttig en wenselijk! Het functioneringsgesprek is een gesprek tussen medewerker en leidinggevende waarbij het doel is om onderling functioneren te verbeteren. De opzet is een tweezijdig gesprek. Het verschil met een beoordelinggesprek is, dat deze laatste een éénzijdig gesprek is. De leidinggevende geeft zijn oordeel over het functioneren van de medewerker en vaak hangt van dat oordeel een eventuele loonsverhoging af. Je kunt je voorstellen dat er al gauw een persoonlijke mening van de leidinggevende om de hoek komt kijken.....

Mijn medewerker functioneert niet naar verwachting......

Uit het functioneringsgesprek kan naar voren komen dat jouw medewerker niet helemaal volgens verwachting functioneert. Je gaat samen om tafel om de oorzaak te achterhalen. Is de taakomschrijving duidelijk genoeg? Heeft de medewerker voldoende instructie gehad, is er behoefte aan training, scholing? Zijn de taken lichamelijk of geestelijk niet te zwaar? Zijn er omstandigheden thuis waardoor het functioneren achterblijft bij de verwachting? Kan de medewerker meekomen met veranderingen in de organisatie? Functies verdwijnen en veranderen ook door de toegenomen digitalisering. Als werkgever heb je een verregaande zorgplicht en het is jouw verantwoordelijkheid om je in te spannen om het functioneren van deze medewerker te verbeteren. Gebrek aan duidelijkheid kun je als werkgever redelijk eenvoudig oplossen door schriftelijk vast te leggen wat je verwacht van de medewerker (functieomschrijving, taakomschrijving, huisregels opstellen). Als de taken te zwaar worden, kun je bijvoorbeeld afspreken dat de medewerker (tijdelijk) een andere functie binnen het bedrijf uitoefent. Leg wel schriftelijk vast wat de bedoeling is en neem het op in het personeelsdossier.

Verbetertraject opstarten

Je kunt een medewerker die onvoldoende functioneert niet 'zo maar' ontslaan. Als werkgever moet je aan kunnen tonen dat je er alles aan gedaan hebt om het functioneren te verbeteren. Alle inspanningen leg je vast in het personeelsdossier. Als het functioneren uiteindelijk, na alle inspanningen, toch onvoldoende blijft dan heb je een goed ontslagdossier tot je beschikking. Een onderdeel van goed ontslagdossier wegens disfunctioneren is het verbetertraject. Daarin moet o.a. duidelijk staan wat er aan mankeert, de doelstellingen (SMART geformuleerd), tussentijdse evaluaties, de duur van het traject en wat de consequentie voor de werknemer is wanneer de doelen niet behaald worden. Ieder verbetertraject is dus maatwerk. Naarmate een werknemer langer in dienst is, wordt er van een werkgever meer inspanning verwacht. Uit uitspraken van kantonrechters na de invoering van de Wet Werk en Zekerheid blijkt, dat ontslag niet of niet gauw wordt gegeven als het dossier niet op orde is.

Personeelsadvies en organisatieadvies

HRM advies richt zich op personeels- en organisatieadvies. Je wilt door je personeelsbeleid meer uit je bedrijf halen. En dat kan! Onderzoek wijst uit dat een samenhangend pakket personeelsinstrumenten een onderneming meer winst brengt dan een gelijksoortige onderneming die dat niet doet. De samenhang in personeelsplanning, het aannemen van personeel, het belonen, beoordelen, opleiden en het arbeidsvoorwaardenpakket heet strategisch HRM. En met een strategie bereik je je doel: je wilt dat je bedrijf een voorsprong heeft op je concurrentie. Mijn dienstverlening beperkt zich niet alleen tot advies maar ook (tijdelijke) praktische ondersteuning is mogelijk.

Carla's Consultancy adviseert (MKB-) bedrijven over bijvoorbeeld:

Kun jij wel wat hulp gebruiken?

Interesse in een vrijblijvend kennismakingsgesprek? Neem gerust contact op voor het maken van een afspraak.     

 


Twitter

  • @CarlaMol1Thu 27 June

    Partners krijgen sinds 1 januari 2019 één werkweek geboorteverlof als hun vrouw of partner is bevallen. Er kan in j… https://t.co/Mk3NXFalYr