Beëindiging van rechtswege

Dit houdt in, dat de arbeidsovereenkomst 'vanzelf' eindigt. Bijvoorbeeld doordat de einddatum van het contract is bereikt. Je hoeft het contract niet op te zeggen en er is geen ontslagvergunning vereist. Houd goed bij waneer arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd eindigen! Laat je een medewerker doorwerken na de einddatum kan er ook 'vanzelf' een nieuw contract ontstaan, soms zelfs een contract voor onbepaalde tijd. 

 

Aanzeggen is geen opzeggen

Een werkgever moet bij een contract voor bepaalde tijd van 6 maanden of langer de werknemer minstens één maand voor afloop van het contract schriftelijk informeren of het contract voortgezet wordt en zo ja, onder welke voorwaarden. Ook als je het contract onder dezelfde voorwaarden wilt verlengen is aanzeggen verplicht. Je hoeft niet aan te geven waarom je het contract niet verlengt. Als je de werknemer niet op tijd (schriftelijk!) informeert, loop je het risico dat je hem maximaal één bruto maandsalaris moet betalen: de aanzegvergoeding. Een aanzegvergoeding is pro rato naar het aantal dagen dat je het te laat doet verschuldigd. De werknemer moet deze boete dan wel binnen twee maanden opeisen. Wanneer je dit vergeet of te laat doet, eindigt het contract wel gewoon op de afgesproken datum.

Aanzeggen is niet hetzelfde als opzeggen! Aanzeggen is dus het bericht over het al dan niet verlengen van het contract voor bepaalde tijd. Opzeggen is het beëindigen van de arbeidsovereenkomst door de werkgever. 

 

Misschien ben je ook geïnteresseerd in

Carla's Consultancy is gespecialiseerd in HRM-advies voor het MKB. Neem contact met mij op als je een keer vrijblijvend van gedachten wilt wisselen.


Twitter