Transitievergoeding 2022

De transitievergoeding is een ontslagvergoeding die bedoeld is om de overgang (transitie) naar ander werk gemakkelijker te maken en de gevolgen van het ontslag te compenseren. Werkgevers zijn deze ontslagvergoeding meestal verschuldigd als de werkgever het contract van de medewerker beëindigt. Het maakt niet uit of het om een vast contract gaat of om een tijdelijk contract. Bijvoorbeeld:

 • Het tijdelijke contract wordt niet verlengd
 • Het uitzendcontract eindigt
 • Opzegging van het contract door werkgever via het UWV
 • Ontbinding van het contract via de kantonrechter

Dit houdt in, dat ook werknemers die langdurig ziek zijn en ontslagen worden recht hebben op de wettelijke transitievergoeding! Deze groep werknemers heeft vaak een lang dienstverband en dit kan voor een werkgever een fikse kostenpost opleveren. Per 1 april 2020 is er voor werkgevers de Regeling compensatie werkgevers voor transitievergoeding na langdurige ziekte. Als werkgever kun je met terugwerkende kracht compensatie aanvragen bij het UWV.

 

verder lezen over de Regeling compensatie transitievergoeding bij ontslag van langdurig zieke werknemers.

 

Berekening transitievergoeding 2022

De transitievergoeding wordt vanaf dag 1 van het dienstverband toegekend, dus ook bij ontslag in de proeftijd heeft een medewerker al recht op een transitievergoeding. De hoogte van de transitievergoeding bedraagt 1/3 maandsalaris per gewerkt dienstjaar, een kortere periode naar rato. 

De hoogte van de transitievergoeding bedraagt maximaal € 86.000,- bruto (2022) of een jaarsalaris als dit hoger is. 

De Rekenhulp transitievergoeding geeft een idee van de hoogte van de verschuldigde transitievergoeding.

 

transitievergoeding besparen

 

 

 

 

 

 

Besparen op de transitievergoeding

Sommige (opleidings-)kosten kunnen verrekend worden met de transitievergoeding. Lees meer over besparen op de transitievergoeding.

 

Tijdelijke contracten tellen mee voor de berekening

Tijdelijke arbeidsovereenkomsten en/of uitzendcontracten tellen -onder voorwaarden- mee voor de berekening van de hoogte van de transitievergoeding. 

verder lezen over hoe tijdelijke contracten en de transitievergoeding

 

Wanneer geen transitievergoeding schuldig

In o.a. onderstaande situaties is geen transitievergoeding verschuldigd aan een werknemer:

 • De werknemer zegt zelf zijn contract op
 • Hij weigert een contractverlenging
 • In de cao is een vergelijkbare voorziening voor een transitievergoeding opgenomen

Of als er bijvoorbeeld sprake is van:

 • Ontslag met wederzijds goedvinden
 • Een werknemer jonger dan 18 jaar die gemiddeld minder dan 12 uur per week werkt
 • Ontslag van een werknemer die de AOW- of pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt

 

transitievergoeding-hr-advies-adviseur-Drenthe-Overijssel-Gelderland

 

 

 

 

 

 

Ontslag voor 1 januari 2020 gegeven

Dan gelden de oude regels nog:

De hoogte bij een dienstverband korter dan 10 jaar wordt als volgt berekend:

 • Per gewerkt  half jaar 1/6 maandsalaris

Bij een dienstverband van 10 jaar of langer:

 • Vanaf het 10e dienstjaar: 1/4 maandsalaris per half dienstjaar

 

Overgangsregeling tot 2020 voor kleine werkgevers

Als de werknemer bij het eindigen van het dienstverband 50 jaar of ouder is en langer dan 10 jaar in dienst is bedraagt de transitievergoeding 1/2 maandsalaris per half dienstjaar (geldt niet voor organisaties met minder dan 25 personeelsleden).

Voor bedrijven met minder dan 25 werknemers tellen alleen de dienstjaren vanaf 1 mei 2013 als sprake is van ontslag wegens bedrijfseconomische redenen.  

 

Berekening transitievergoeding tot 1-1-2020

De hoogte van de transitievergoeding is gebaseerd op de lengte van het dienstverband en het brutosalaris van de werknemer. Er wordt gerekend met volledige blokken van 6 maanden. Dus als het dienstverband 3 jaar en 5 maanden is, wordt de transitievergoeding berekend over 3 jaar: 6 volledige blokken van 6 maanden

 

Verwante informatie

 

Misschien ben je ook geïnteresseerd in:

 

Voor meer informatie over transitievergoeding bij ontslag kun je direct contact met met mij opnemen.

 

 

 

 

 

Carla's Consultancy is gespecialiseerd in HRM-advies voor het mkb. Bedrijven zonder eigen HRM-afdeling hebben behoefte aan deskundig advies over allerlei issues rondom personeel. Ook wanneer er behoefte is aan aanvullende expertise wordt Carla ingeschakeld: flexibel personeelsadvies op afroep. 


Twitter

 • @Thu 1 January