Ontslag: advies en begeleiding

Carla's Consultancy adviseert en begeleidt bedrijven bij het einde van het dienstverband en ontslag. Een HRM-adviseur richt zich natuurlijk in de eerste plaats op het voorkomen van ontslag, maar het beëindigen van een arbeidsovereenkomst is soms onvermijdelijk en komt geregeld voor. Dit kan op verschillende manieren. Het kan doordat bijvoorbeeld jouw werknemer zelf ontslag neemt omdat hij ander werk heeft gevonden, de einddatum van een tijdelijk contract is bereikt, je kunt samen afspraken maken over beëindigen van het dienstverband, het UWV kan toestemming geven voor ontslag of de kantonrechter kan het contract ontbinden. Er zijn verplichte ontslagroutes, je kunt niet zelf kiezen of je de procedure van het UWV volgt of ontslag (ontbinding) via de kantonrechter aanvraagt. Het UWV regelt ontslagzaken wegens bedrijfseconomische redenen en ontslag na 2 jaar ziekte, de overige ontslagzaken handelt de kantonrechter af.

 

Ontslag door corona

Bedrijven worden hard geraakt door de corona-crisis. Door omzetverlies en werkvermindering kan het nodig zijn dat je moet reorganiseren en je bedrijf moet herstructureren om het overeind te houden. Dat zijn voor werknemers maar zeker ook voor werkgevers spannende tijd waar veel emotie bij komt kijken. Tip: niet te lang wachten met een reorganisatie!

verder lezen over corona en ontslag

 

reorganisatie-ontslag-corona

 

 

 

 

 

 

 

Vast contract kan eindigen door:

 

Tijdelijk contract kan eindigen door:

Meestal eindigt een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van rechtswege: 'vanzelf". Opzegging of toestemming is niet nodig. Tijdelijke contracten die zes maanden of langer duren, moeten op tijd aangezegd worden. Dat is wat anders dan opzeggen. Aanzeggen houdt in, dat je uiterlijk 1 maand voordat de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd afloopt schriftelijk aan de werknemer laat weten of zijn contract wordt verlengd en onder welke voorwaarden. Schriftelijk kan zelfs via WhatsApp.

 

Ontslagaanvraag via het UWV

Wanneer vraag je ontslag voor één of meer werknemers aan bij het UWV:

 • Bedrijfseconomische redenen
 • Na langdurige ziekte

 

meer lezen over ontslag wegens bedrijfseconomische redenen

 

De aanvraag doe je digitaal via het werkgeversportaal van het UWV. Je moet hierbij gebruik maken van E-Herkenning. 

reorganisatie ontslag bedrijfseconomische redenen

 

 

 

 

Ontslag via de kantonrechter

Als je ontslag van een werknemer wilt aanvragen om andere redenen dan bedrijfseconomische omstandigheden of langdurige ziekte, dan kun je dit via de kantonrechter doen. Om welke redenen kun je ontslag aanvragen?

 • Disfunctioneren
 • Ernstig gewetensbezwaar
 • Verwijtbaar handelen of nalatigheid
 • Verstoorde arbeidsrelatie
 • Veelvuldig ziekteverzuim
 • Wegens andere omstandigheden
 • Cumulatiegrond

Het zijn redenen die niets te maken hebben met bedrijfsvoering, maar die te maken hebben met de persoon van de werknemer (of werkgever!). Je kunt om meer dan één reden ontslag aanvragen, bijvoorbeeld disfunctioneren en verstoorde arbeidsrelatie. Vanaf 1 januari 2020 is het niet meer nodig om elke ontslaggrond volledig te onderbouwen, maar kun je gebruik maken van de 'cumulatiegrond'. Je stapelt een aantal redenen op elkaar die samen ernstig genoeg zijn voor ontslag. Wel kan de kantonrechter dan een extra transitievergoeding van maximaal 50% toekennen. Is het ontslag de schuld van de werkgever, dan kan de kantonrechter bovenop de transitievergoeding en de extra transitievergoeding nog een extra ontslagvergoeding toekennen: de billijke vergoeding.

meer weten over de transitievergoeding

 

Ontslag zonder vergunning mogelijk?

In onderstaande gevallen heb je geen toestemming van het UWV of de kantonrechter nodig:

 • Ontslag met wederzijds goedvinden
 • Ontslag met instemming van de werknemer
 • Ontslag in de proeftijd
 • Het tijdelijke contract van de werknemer eindigt
 • Ontslag op of na de aow-gerechtigde leeftijd (als het contract voor de aow-gerechtigde leeftijd is overeengekomen)
 • Ontslag na 2 jaar ziekte
 • Ontslag op staande voet (probeer dit altijd te voorkomen)

 

gerelateerde informatie

Ontslagprocedures: welke procedure moet ik volgen

Corona: ontslag nog mogelijk in combinatie met de NOW-regeling?

Ontslagdossier

 

begeleiding ontslag werkgever mkb 

 

Carla Mol is HR-adviseur voor (mkb) bedrijven in Noordoost-Nederland. Het liefst helpt ze bedrijven met het opzetten en doorontwikkelen van het personeelsbeleid. Herstructurering door inkrimping van het personeelsbestand hoort daar soms ook bij. Voor medewerkers maar ook zeker voor de ondernemer is dat een hectische en emotionele tijd. Carla's Consultancy biedt professionele ondersteuning in het proces. Persoonlijk en direct contact


Twitter

 • @Thu 1 January