Tijdelijke contracten: zo tellen ze mee voor de transitievergoeding

Om de hoogte van de transitievergoeding te berekenen moet je ook tijdelijke arbeidsovereenkomsten meetellen. Als een medewerker meerdere tijdelijke contracten heeft gehad en de periode tussen de contracten was korter dan zes maanden, dan tel je de duur van deze contracten bij elkaar op. De tussentijd telt niet mee. Niet alle tijdelijke arbeidsovereenkomsten tellen mee voor de berekening van de transitievergoeding.

 

Overgangsrecht tijdelijke contracten

Contracten die vóór 1 juli 2012 zijn geëindigd en elkaar met tussenpozen van maximaal drie maanden hebben opgevolgd, tellen niet mee. Als er in de cao een kortere tussenpoos was afgesproken, geldt dit ook. 

Tijdelijke arbeidsovereenkomsten die elkaar ná 1 juli 2012 met een tussentijd van maximaal zes maanden hebben opgevolgd, tellen wél mee. 

 

Opvolgende werkgever: contracten tellen mee!

Je bent een opvolgende werkgever als een medewerker eerst als uitzendkracht heeft gewerkt en daarna in dezelfde functie bij jou op de loonlijst komt. Ook als je een bedrijf overneemt, ben je -in veel gevallen- opvolgend werkgever.

Ook het contract bij het uitzendbureau telt mee bij de berekning van de hoogte van de transitievergoeding. Ook hier geldt, dat de tussenpoos tussen de arbeidsovereenkomsten maximaal zes maanden is. Zo niet, dan wordt de 'keten' van arbeidsovereenkomsten verbroken. Tip: altijd de betreffende cao checken!

 

 


Twitter