Transitievergoeding: wat is dat?

De transitievergoeding is een ontslagvergoeding voor werknemers en medewerkers bij onvrijwillig ontslag. Je hebt vanaf dag 1 recht op transitievergoeding als jouw arbeidsovereenkomst op initiatief van je werkgever wordt beëindigd. Ook als het contract in de proeftijd wordt beëindigd heb je recht op transitievergoeding.

De transitievergoeding is bedoeld om de overgang (transitie) naar ander werk makkelijker te maken en om het ontslag te compenseren. Je kunt bijvoorbeeld een opleiding gaan volgen om aan een andere baan te komen. Het is niet verplicht om de transitievergoeding te gebruiken om aan ander werk te komen, je mag zelf weten waar je het aan uitgeeft.

 

Wanneer heb je recht op transitievergoeding?

 • De werkgever heeft het contract opgezegd
 • De werkgever heeft het contract laten ontbinden
 • Jouw tijdelijke contract wordt niet verlengd door de werkgever

 

Geen recht op de transitievergoeding

 • Je neemt zelf ontslag
 • Je weigert een contractverlenging
 • Je bent jonger dan 18e jaar en werkte minder dan 12 uur per week
 • Ontslag met wederzijds goedvinden
 • In je cao staat een gelijkwaardige regeling
 • Je gaat met pensioen
 • Jouw werkgever is failliet
 • Je bent op staande voet ontslagen en er sprake van 'ernstig verwijtbaar handelen'

 

Hoogte van de transitievergoeding

De hoogte van deze ontslagvergoeding is afhankelijk van je salaris en van je aantal dienstjaren en bedraagt 1/3 maandsalaris per gewerkt jaar. Wanneer je een deel van het jaar hebt gewerkt, heb je recht op een evenredig deel. De transitievergoeding bedraagt in 2022 maximaal € 86.000,- (of één jaarsalaris als dat hoger is).

De overgangsregeling voor oudere werknemers met een dienstverband langer dan 10 jaar is per 1 januari 2020 komen te vervallen.

 

Ontslag na 2 jaar ziekte

Ook dan heb je recht op de transitievergoeding. Werkgevers kunnen vanaf 1 april 2020 een compensatie aanvragen voor de betaalde transitievergoeding bij het UWV.

Bereken de hoogte van je transitievergoeding zelf

 

Mijn werkgever betaalt minder transitievergoeding dan ik heb berekend

Soms mag een werkgever bepaalde kosten van de transitievergoeding aftrekken:

 • transitiekosten
 • inzetbaarheidskosten

Transitiekosten zijn kosten je werkgever heeft gemaakt om te voorkomen dat je werkloos werd, zoals (om-)scholing, outplacement of bijvoorbeeld een langere opzegtermijn zodat je meer tijd hebt om een andere baan te zoeken. Inzetbaarheidskosten zijn kosten voor opleidingen of cursussen die je breder inzetbaar maken en die al tijdens je dienstverband zijn gemaakt. Er gelden wel voorwaarden voor het in mindering brengen van kosten. 

 

In cao andere afspraken voor transitievergoeding

In een cao (die na 1 januari 2020 wordt afgesloten) mogen andere afspraken staan wanneer er ontslag wordt gegeven om bedrijfseconomische redenen. Deze voorziening hoeft niet langer gelijkwaardig te zijn aan de transitievergoeding, maar moet er wel op gerecht zijn om snel weer aan het werk te komen. Bijvoorbeeld scholing, outplacement of een redelijke vergoeding, soms een combinatie. 

Als er in jouw cao nog een regeling staat dat je werkgever een gelijkwaardig alternatief moet aanbieden voor de transitievergoeding en dat deze regeling voor alle ontslaggronden geldt, dan geldt de regeling tot het einde van de looptijd van de cao. 

 

Werkgever betaalt geen transitievergoeding

Wanneer jouw werkgever de transitievergoeding niet betaalt of te weinig betaalt: vraag op tijd advies en laat het niet te lang lopen. Wanneer je een procedure bij de rechtbank moet starten dan moet de aanvraag binnen 3 maanden na afloop van je contract door de kantonrechter zijn ontvangen.

Snel advies nodig of meer weten?

 

 

 

 

 


Twitter

 • @Thu 1 January