Ontslag met toestemming UWV of rechter

Je kunt medewerkers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd niet ‘zomaar’ ontslaan. Ook niet als er een opzegbeding in de arbeidsovereenkomst is opgenomen. Daarvoor heb je (bijna) altijd toestemming nodig van het UWV of van de kantonrechter: de ontslagvergunning. Wanneer je toestemming hebt gekregen voor het ontslag, dan kun je de tijd die de procedure heeft geduurd aftrekken van de opzegtermijn. Wel moet er minimaal één maand overblijven.

 

 

ontslag-contract-onbepaalde-tijd

 

 

 

 

 

UWV of rechter: waar vraag je ontslag aan?

Je kunt niet zelf bepalen waar je het ontslag aanvraagt: het hangt van het soort ontslag, de ontslaggrond, af. In het kort: als er ontslag aangevraagd moet worden om bedrijfseconomische redenen of ontslag na langdurige ziekte loopt de ontslagprocedure via het UWV en de overige ontslagzaken via de kantonrechter.

 

Lees verder over de verplichte ontslagroutes

 

 

Wanneer heb je geen ontslagvergunning nodig?

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt ‘vanzelf’ op de afgesproken datum. In o.a. onderstaande situaties heb je geen ontslagvergunning nodig om een vast contract op te zeggen:

 

Probeer ontslag op staande voet zoveel mogelijk te voorkomen. Bij ontslag met wederzijds goedvinden (met een vaststellingsovereenkomst) moet er goed gekeken worden naar de correcte opzegtermijn. Als de afgesproken opzegtermijn te kort is, krijgt de werknemer geen WW over de eerste periode. Als werkgever betaal je het afgesproken loon door over de opzegtermijn, ook al is de werknemer vrijgesteld van werk. 

 

Verwante informatie

Hoe zit het met de opzegtermijn voor werkgevers

Reorganisatieplan opstellen: zo doe je dat!

Opzegverbod: wat is dat?

 

 

medewerker-ontslaan-ontslag-hr-advies-personeel

 

 

 

 

 

 

 

Carla's Consultancy is een zelfstandig gevestigd hr-adviesbureau in Hoogeveen en adviseert werkgevers in het mkb over bijvoorbeeld ontslag. Flexibel personeelsadvies op afroep in heel Noordoost-Nederland. Altijd één aanspreekpunt. Mijn opdrachtgevers komen uit verschillende branches, met en zonder cao. 

 

Interesse? Neem contact met mij op en vraag een vrijblijvend kennismakingsgesprek aan.

 

 


Twitter