Opzegtermijn werkgever 

Wanneer je een medewerker met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (vast contract) of een medewerker met een tijdelijk contract (maar met een tussentijds opzegbeding) wilt ontslaan, moet je rekening houden met de opzegtermijn. Hoe bepaal je die? In onderstaande tabel kun je de wettelijke opzegtermijn aflezen; check altijd de arbeidsovereenkomst en de cao! Zowel een kortere als een langere opzegtermijn kunnen gelden door (cao-) afspraken en dan geldt de afgesproken termijn. 

 

wettelijke opzegtermijn werkgevers
duur dienstverband aantal maanden
   0 - 5 jaar 1
   5 - 10 jaar 2
  15 - 20 jaar 3
  langer dan 20 jaar 4

 

Opzegtermijn werknemer

De wettelijke opzegtermijn voor een werknemer is 1 maand. In de arbeidsovereenkomst kun je afspreken dat er een langere opzegtermijn wordt afgesproken. Soms is het wenselijk dat een werknemer niet heel snel weg kan bij bepaalde functies. Het is dan wel zo, dat voor de werkgever de dubbele termijn geldt! Spreek jij dus een opzegtermijn van twee maanden af voor jouw medewerker, dan geldt voor jou als werkgever een opzegtermijn van vier maanden wanneer jijzelf de medewerker wilt ontslaan. Let wel: de maximale opzegtermijn voor een werknemer bedraagt zes maanden. Er moet in de arbeidsovereenkomst wel staan dat voor de werkgever minimaal de dubbele opzegtermijn geldt! Als dit niet in de arbeidsovereenkomst staat, geldt de langere opzegtermijn niet voor de werknemer! Check wel de cao: hierin kunnen afwijkende bepalingen staan.

 

Kortere opzegtermijn

Een kortere opzegtermijn kan alleen afgesproken worden als dit in de cao staat en dit hoeft dan niet in de arbeidsovereenkomst te staan. De opzegtermijn van één maand geldt ook voor het contract met een werknemer die de AOW-leeftijd heeft bereikt. 

 

Ontslagvergunning

Wanneer je toestemming van het UWV of de kantonrechter hebt gekregen voor het ontslag, dan kun je de tijd die de procedure heeft geduurd aftrekken van de opzegtermijn. Wel moet er minimaal één maand overblijven.

 

Verwante informatie

UWV of kantonrechter: welke ontslagprocedure moet ik kiezen?

 


Twitter