Opzegverbod: ontslag mogelijk?

Wanneer er sprake is van een opzegverbod is ontslag van een medewerker meestal niet mogelijk. Het UWV zal bij ontslag wegens bedrijfseconomische redenen ook controleren of er sprake is van een opzegverbod. 

 

Opzegverboden

  • Ziekte korter dan 2 jaar
  • Tijdens bevallings- of zwangerschapsverlof en tot 6 weken daarna
  • Tijdens ouderschapsverlof, kort- of langdurend zorgverlof
  • Wegens het lidmaatschap van een OR
  • Wegens het lidmaatschap van een vakbond

Er zijn nog meer opzegverboden, maar deze kom ik in de praktijk het meest tegen. 

 

Bedrijfseconomisch ontslag van zieke werknemer

Als je een aanvraag doet bij het UWV voor ontslag wegens bedrijfeconomische redenen, kun je in principe geen zieke werknemers ontslaan. Als de medewerker naar verwachting binnen 4 weken na de beslissing van het UWV niet meer ziek is, kan hij wel voor ontslag worden voorgedragen. 

 

Misschien ook interessant voor je


Twitter