Werkwijze

Mijn aanpak van het opzetten of verbeteren van het personeelsbeleid binnen organisaties kenmerkt zich als praktisch, hands-on en first-time-right. Ik kan je adviseren en begeleiden maar ook volledig ontzorgen. We bepalen samen wat jouw behoefte is en wat bij het bedrijf op dit moment past. Groeit jouw bedrijf of moet het juist inkrimpen en personeel ontslaan? Dat zijn twee totaal verschillende situaties. Wil je je personeelsbeleid opzetten of verbeteren of heb je één onderdeel daarvan dat je wilt verbeteren zoals het updaten van de functieomschrijvingen?

 

Quick scan

Wanneer je het HR- of P&O beleid wilt opzetten of verbeteren dan weten we na een korte inventarisatie hoe de organisatie er voor staat. Je krijgt advies waar je het beste kunt beginnen. Wist je dat er diverse subsidies zijn die een groot deel van de kosten dekken? Ik werk samen met een subsidie-specialist om een optimale vergoeding voor jou te realiseren.

 

quick-scan-hr-adviseur-drenthe

 

 

 

 

 

 

 

 

Basis: personeelsdossiers!

Goede personeelsdossiers zijn een absolute must onder de huidige arbeidswetgeving: Wet Werk en Zekerheid (WWZ) en de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab). In de eerste plaats om de ontwikkeling van jouw medewerkers te sturen en het functioneren te monitoren en/of bij te kunnen sturen, daarnaast is een goed dossier onmisbaar bij disfunctioneren en ontslag van medewerkers. 

Ik kan de personeelsdossiers voor je aanmaken of opschonen, professionaliseren en ik kan je begeleiden bij het eventuele digitaliseren. Bij het opslaan en verwerken van persoonsgegevens moeten de richtlijnen van de AVG gevolgd worden. Let op bijvoorbeeld de verschillende bewaartermijnen van documenten.

 

personeelsdossier-hr-hoogeveen

 

 

 

 

 

 

5 redenen direct te beginnen

  • Wettelijke verplichting
  • Functioneren en beoordelen
  • Disfunctioneren en ontslag
  • Herplaatsingsplicht
  • Scholingsplicht

 

Het begrip ‘goed werkgever’ speelt een grote rol in het ontslagrecht. Ontslag wegens disfunctioneren, ontslag na langdurige ziekte, ontslag met wederzijds goedvinden: in elk van deze situaties sta je sterker met een goed onderbouwd dossier. Alle inspanningen die je als werkgever gedaan hebt moeten helder en aantoonbaar zijn en daarom is een goed personeelsdossier onmisbaar.

 

Functieomschrijvingen

De functieomschrijving of functieprofiel is een opsomming van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden die bij een bepaalde functie horen. De functieomschrijving speelt een rol vanaf de werving van een nieuwe medewerker tot de laatste dag van zijn dienstverband. Het is de basis om het functioneren van de medewerker te beoordelen. Het functieprofiel maakt duidelijk wat je verwacht van je medewerker. Taken moeten niet dubbel gedaan worden, maar zeker niet tussen wal en schip vallen! Ook bij een reorganisatie, en dan met name bij inkrimping van de organisatie, spelen de functieomschrijvingen een hele belangrijke rol. Het organisatiemodel en de bijbehorende functieomschrijvingen maken het mogelijk om het afspiegelingsbeginsel goed te kunnen toepassen. 

meer lezen over de functieomschrijving

 

Personeelshandboek

Een logische vervolgstap is een personeelshandboek. Dit wordt ook wel een huishoudelijk reglement, personeelsreglement genoemd. Juist als jouw bedrijf niet gebonden is aan een cao (collectieve arbeidsovereenkomst) is een personeelshandboek noodzaak. Een voorwaarde voor een goed personeelshandboek waarmee je juridisch ingedekt bent, is dat het naar jouw bedrijf geschreven is. In het handboek moeten jouw eigen interne regels en richtlijnen zijn beschreven en het personeel moet hiervan -aantoonbaar!- op de hoogte zijn. Maar ook als jouw bedrijf wel onder een cao valt, is het personeelshandboek de aangewezen plek om de interne (gedrags-)regels vast te leggen. Het personeelshandboek is een aanvulling op de arbeidsovereenkomst.

meer lezen over het personeelshandboek

 

Verwante informatie:

Misschien ben je ook geïnteresseerd in:

 

Neem vrijblijvend contact op met een vraag of om een kosteloos kennismakingsgesprek aan te vragen! 


Twitter