Arbeidsovereenkomst opstellen 

 

Wanneer je het eens bent geworden met je nieuwe medewerker, ben je niet verplicht om de gemaakte afspraken op papier te zetten. Een mondelinge overeenkomst is ook een geldige overeenkomst. Het is wel verstandig om alle afspraken die je maakt bij indiensttreding op papier te zetten: dit kan veel narigheid voorkomen. Als werkgever ben je overigens verplicht om binnen één maand na het begin van de werkzaamheden bepaalde gegevens schriftelijk aan de werknemer te verstrekken. Het is daarom het meest praktisch om een schriftelijke arbeidsovereenkomst op te stellen, bij voorkeur voordat de medewerker in dienst komt.  

 

Schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Vanaf 1 januari 2020 is het verplicht om voor werknemers met een contract voor onbepaalde tijd een schriftelijke arbeidsovereenkomst, door beide partijen ondertekend, in het personeelsdossier te hebben om de lage WW-premie te mogen toepassen! Ik kom geregeld tegen dat een contractverlenging niet schriftelijk is vastgelegd: doe dit altijd! Vanwege de corona-crisis heb je tot 1 juli 2020 uitstel gekregen om het te regelen. Je hoeft geen volledig nieuwe arbeidsovereenkomst op te stellen.

Ik kan je op een praktische manier helpen om dit te regelen. Interesse? Neem contact met mij op. 

 

Arbeidsovereenkomst: dit hoort er minimaal in!

 • Naam / vestigingsplaats van de werkgever
 • Naam / woonplaats van de werknemer
 • Datum indiensttreding
 • Einddatum van het contract (voor een tijdelijk contract)
 • Is het contract voor bepaalde tijd tussentijds opzegbaar? 
 • Welke opzegtermijn is van toepassing voor werknemer / werkgever
 • De functie van de werknemer
 • De standplaats van de werknemer
 • Hoeveel uur de medewerker werkt per week/maand/jaar
 • Het salaris en de periode waarover deze berekend wordt
 • Wanneer het salaris betaald wordt
 • De afspraken over vakantie en verlof
 • Of er een cao van toepassing is (zo ja, welke)
 • Afspraken over de pensioenregeling

 

arbeidsovereenkomst-opstellen-checken

 

 

 

 

 

 

 

Overige arbeidsvoorwaarden:

Bijvoorbeeld:

 • 13e maand of bonusregeling 
 • Ouderschapsverlof
 • Reiskostenvergoeding 
 • Detachering
 • Leaseauto (en de toekenningsvoorwaarden)
 • Bedrijfsmiddelen: telefoon, laptop
 • Scholing
 • Thuiswerken
 • Ziekmelden: hoe doe je dat en wat zijn de regels

 

verder lezen over arbeidsvoorwaarden of het wijzigen van arbeidsvoorwaarden

 

Als voor alle (of een deel van de werknemers) dezelfde arbeidsvoorwaarden gelden, is het opstellen van een personeelshandboek (personeelsreglement, huishoudelijk reglement, personeelsgids) of een algemene arbeidsvoorwaardenregeling een praktische oplossing. In een personeelshandboek combineer je arbeidsvoorwaarden met de bedrijfsregels die bij jouw bedrijf gelden. Het is een aanvulling op de cao of je stelt een personeelshandboek op omdat er geen cao van toepassing is. Neem in de arbeidsovereenkomst op dat het Personeelshandboek onderdeel uitmaakt van de arbeidsovereenkomst. 

 

Bijzondere bedingen in de arbeidsovereenkomst 

Bijzondere bedingen moeten schriftelijk afgesproken worden met de medewerker, anders zijn ze niet geldig. Soms is het voldoende dat ze in de cao staan dus weer: check je cao!

 

 • Proeftijd beding
 • Eénzijdig wijzigingsbeding
 • Opzegbeding
 • Nevenwerkzaamheden of nevenactiviteiten
 • Geheimhoudingsbeding
 • Concurrentie- of relatiebeding
 • Intellectueel eigendomsbeding

 

Duur van de arbeidsovereenkomst 

Een arbeidsovereenkomst kun je voor een bepaalde tijd (tijdelijk contract) of voor onbepaalde tijd (vast contract) afsluiten. Je kunt een contract opstellen voor de duur van een vooraf bepaalde periode, dit kan zijn een half jaar of een jaar maar ook voor een andere periode bijvoorbeeld 5 maanden, 1,5 jaar of zelfs 5 jaar! Ook is het mogelijk de duur van een arbeidsovereenkomst te koppelen aan de duur van een gebeurtenis, bijvoorbeeld vervanging bij ziekte of zwangerschap. Spreek in dat geval wel een einddatum af.

 

Check de cao 

Check altijd de cao. In een cao kunnen al veel afspraken staan die je niet in een arbeidsovereenkomst hoeft op te nemen. Ook kunnen er afspraken instaan die afwijken van het algemene arbeidsrecht. Bijvoorbeeld over de inhoud van de arbeidsovereenkomst. Soms is er een voorbeeld-arbeidsovereenkomst opgenomen in de cao die in veel gevallen prima voldoet.

 

Arbeidsovereenkomsten checken of opstellen

Carla's Consultancy kan je helpen bij het opstellen of checken van arbeidsovereenkomsten. Het arbeidsrecht verandert voortdurend: een goede arbeidsovereenkomst is de basis voor het hele dienstverband en een onvolledige of verkeerd opgestelde arbeidsovereenkomst kan je veel geld kosten. 

 

Carlas Consultancy

 

 

 

 

 

 

Over Carla’s Consultancy 

Carla’s Consultancy is een zelfstandig gevestigd HR-adviesbureau in Hoogeveen en is gespecialiseerd in HRM-advies. Advies op maat voor werkgevers met personeel. Altijd één aanspreekpunt. Flexibele of vaste inzet naar behoefte: bij jullie op de zaak of bij mij op kantoor. Ik begrijp dat niet alles zich tussen 9 en 5 afspeelt en daarom ben ik ook buiten de reguliere kantooruren bereikbaar voor dringende zaken.

 

HR-advies naar behoefte 

Is jouw bedrijf te klein voor een eigen personeelsfunctionaris dan is HRM-advies op afroep een prima oplossing. Mijn opdrachtgevers kunnen mijn brede ervaring en expertise flexibel inzetten. Advies en begeleiding over alle vraagstukken rondom personeel: aannemen van personeel, functioneren, disfunctioneren, ontslagbegeleiding. Advies over wettelijke verlofregelingen: wat staat er daarnaast in jullie cao? Verzuimbegeleiding en het verminderen van ongewenst verzuim. Personeelsdossiers opzetten of opschonen. Begeleiding bij het digitaliseren van het HR-systeem.

 

Interim-HR 

Wanneer de P&O-afdeling of HR-afdeling tijdelijk onderbezet is door zwangerschap, ziekte, topdrukte of heb je behoefte aan meer expertise? Dan kun je contact met me opnemen voor interim HR-diensten zoals bijvoorbeeld een zwangerschapsvervanging of een opdracht op projectbasis: bijvoorbeeld het opstellen van functieomschrijvingen of een personeelshandboek. Een externe partij heeft als voordeel dat er met een onafhankelijke en frisse blik wordt gekeken naar de organisatie. Medewerkers en directie ervaren dat als zeer prettig.  

 

Verwante informatie

Misschien ben je ook geïnteresseerd in: 

 

 

Carla’s Consultancy is actief in heel Noordoost-Nederland: Hoogeveen, Assen, Emmen, Meppel, Zwolle, Enschede, Hengelo.

 


Twitter