Mkb heeft vaak geen eigen HRM afdeling

Bij kleinere werkgevers zonder eigen P&O-medewerker of HR-afdeling regelt de ondernemer vaak de personeelszaken zelf of een medewerker krijgt deze taken 'erbij', bijvoorbeeld de boekhouder. De personeelsadministratie is dan vaak in goede handen. Wat blijft zijn vragen van medewerkers en de issues met medewerkers. Die komen toch vaak bij de ondernemer zelf terecht. De mkb'er zit vaak niet te wachten op het 'gedoe' rondom personeel. Ook speelt, dat hij zijn medewerkers allemaal persoonlijk kent en vindt het moeilijk om zakelijk de grens te trekken. Het is een organisatiecultuur met praktisch ingestelde doeners die hard werken en problemen met medewerkers worden vaak -ad hoc- opgelost. Deze problemen worden meestal niet structureel opgelost en er worden te weinig plannen voor de toekomst gemaakt.

 

Het bedrijf groeit

Een voorwaarde om succesvol te kunnen groeien is het op orde maken en houden van de personeelszaken. Het mkb heeft andere behoeften dan grote ondernemingen; met het kopiëren van personeelsbeleid van een grote onderneming haal je jezelf onnodig werk op de hals. Personeelsbeleid moet vooral praktisch zijn en niet onnodig ingewikkeld. Goed personeelsbeleid versterkt goed werkgeverschap en voorkomt ongewenst verloop: je wilt waardevolle medewerkers graag behouden. De manier waarop je met je personeel omgaat bepaalt mede het succes van je bedrijf. Waar kun je mee beginnen?

Wanneer de basis op orde is, kun je het personeelsbeleid verder uitbreiden. Digitaliseren van personeelsdossiers heeft als voordeel dat ze goed te beveiligen zijn en alleen toegankelijk zijn voor bevoegde medewerkers. Laat je geen onnodige modules aansmeren waar je achteraf niets mee doet: uitbreiden kan altijd en ga uit van de informatiebehoefte die er in het bedrijf is. Betrek ook andere afdelingen bij het proces. Ik kom geregeld tegen dat meerdere mensen dezelfde informatiebehoefte hebben en dat er soms 3 verschillende excel-lijstjes worden bijgehouden: zonde van de tijd. 

 

personeelsadvies Drenthe

 

Personele knelpunten

Door het structureren van het personeelsbeleid komen er personele knelpunten naar voren. Bijvoorbeeld: te veel, ongewenst of onnodig verloop, te weinig gekwalificeerde medewerkers, veel lange dienstverbanden, te weinig doorstroom, te veel doorstroom. Door de knelpunten te benoemen, kun je gericht actie ondernemen.

 

Praktisch HRM-advies voor het mkb

Als freelance HR-adviseur kan ik je helpen om personeelsbeleid op te zetten of te professionaliseren. Ook als je onderbezetting op de HR-afdeling hebt, kan ik als interim professional voor je aan de slag, meestal kan een kennismakingsgesprek op korte termijn ingepland worden! De toegevoegde waarde van Carla's Consultancy is dat Carla een echte generalist is en dat past uitstekend bij het mkb. Personeel en organisatie, KAM-afdeling, loonadministratie, financiële administratie, automatisering: als HR-adviseur weet ik waar de raakvlakken zijn met HR werkzaamheden.

 

HR-personeel-advies-mkb

 

Flexibel advies naar behoefte

Advies van directie en leidinggevenden over arbeidsrecht en cao bij: verzuim, ziekte, zorgverlof, calamiteitenverlof, aannemen van personeel, verlengen van arbeidsovereenkomsten, wijzigen van arbeidsvoorwaarden, functionerings- en beoordelingsgesprekken, opleiding, ontslag, functiewijziging, disfunctioneren, subsidiemogelijkheden (professionaliseren personeelsbeleid, duurzame inzetbaarheid, scholing van personeel), enzovoort. 

 

Meer informatie? Neem contact met mij op met een vraag of vraag een vrijblijvend kennismakingsgesprek aan.

 

 


Twitter