Disfunctioneren: wat is dat eigenlijk?

Er is geen wettelijk begrip dat helder uitlegt wat disfunctioneren precies is. In het algemeen kun je stellen dat er sprake is van onvoldoende functioneren of disfunctioneren als een werknemer niet voldoet aan de functie-eisen die gesteld worden aan zijn functie. Om tijdig bij te kunnen sturen moet je achterhalen wat er aan de hand is, bijvoorbeeld:

 • De medewerker weet niet wat zijn functie-eisen zijn
 • De medewerker is onvoldoende opgeleid voor zijn taken
 • De medewerker heeft te weinig instructie of uitleg gekregen
 • De medewerker heeft niet de juiste competenties voor de functie
 • De medewerker mist werkervaring voor zijn functie
 • De medewerker is onvoldoende gemotiveerd of heeft een negatieve houding

5 tips om disfunctioneren bij te sturen

 1. Zorg voor duidelijke functie-eisen en zorg ervoor dat jouw medewerker -aantoonbaar!- op de hoogte is.
 2. Heeft jouw bedrijf nog geen personeelsdossiers? Begin hier dan vandaag nog mee!
 3. Houd functionerings- en beoordelingsgesprekken.
 4. Signaleer tijdig mogelijke problemen.
 5. Zet een verbetertraject in.

Disfunctioneren voorkomen

Is disfunctioneren altijd te voorkomen? Dat denk ik niet. Ga altijd eerst in gesprek om er achter te komen wat er werkelijk aan de hand is. Het kan ook zijn dat je medewerker te weinig uitdaging in zijn taken ervaart. Er zijn ook werknemers die niet mee kunnen (of willen!) groeien met de veranderende functie-eisen. Dan zul je toch op een goede manier afscheid van elkaar moeten nemen. De tips die ik je gaf zullen bijdragen tot een beter functioneren van werknemers. Door functie- of taakomschrijvingen op te stellen, wordt helderheid geschapen over wederzijdse verwachtingen met betrekking tot taken en verantwoordelijkheden. Het is de basis voor het hele proces van functioneren en beoordelen. Een functie-taakomschrijving is ook de basis bij het aantrekken van nieuwe medewerkers, het is de basis voor je vacaturetekst.

Personeelsdossier en disfunctioneren

De insteek is natuurlijk het goed functioneren van jouw medewerker tijdens zijn dienstverband! Een personeelsdossier is in de eerste plaats bedoeld om er de verplichte documenten van een werknemer in te bewaren en het monitoren van het functioneren. Daarnaast is een goed opgebouwd personeelsdossier van cruciaal belang bij een ontslagzaak vanwege bijvoorbeeld disfunctioneren. Ontslag wegens disfunctioneren is het laatste middel en de bewijslast van het disfunctioneren ligt altijd bij jou als werkgever door middel van het ontslagdossier. De zorgplicht van de werkgever gaat ver. Voor ontslag wegens disfunctioneren kun je alleen terecht bij de kantonrechter.  Een gebrekkig ontslagdossier is kostbaar.......

Verwante informatie

Wil je meer lezen over:

Carla's Consultancy kan je adviseren en begeleiden met personeelszaken. Opstellen van functieomschrijvingen, het voorbereiden van functioneringsgesprekken en het begeleiden van leidinggevenden bij het voorbereiden van zinvolle functioneringsgesprekken. Wanneer een medewerker onvoldoende functioneert, stellen we een verbeterplan of verbetertraject op. Neem contact met mij op om snel advies te kunnen krijgen.


Twitter

 • @Thu 1 January