Disfunctioneren: wat is dat eigenlijk?

Er is geen wettelijk begrip dat helder uitlegt wat disfunctioneren precies is. In het algemeen kun je stellen dat er sprake is van disfunctioneren of onvoldoende functioneren als een werknemer niet voldoet aan de functie-eisen die gesteld worden aan zijn functie. Om tijdig bij te kunnen sturen moet inzichtelijk zijn wat er aan schort, bijvoorbeeld:

 • De medewerker weet niet wat zijn functie-eisen zijn
 • De medewerker is onvoldoende geschoold voor zijn taken
 • De medewerker heeft te weinig instructie gekregen
 • De medewerker heeft niet de juiste competenties voor de functie
 • De medewerker mist werkervaring voor zijn functie
 • De medewerker is onvoldoende gemotiveerd of heeft een negatieve houding

5 tips om disfunctioneren bij te sturen

 1. Zorg voor duidelijke functie-eisen en zorg ervoor dat jouw medewerker -aantoonbaar!- op de hoogte is.
 2. Heeft jouw bedrijf nog geen personeelsdossiers? Begin hier dan vandaag nog mee!
 3. Houd functionerings- en beoordelingsgesprekken.
 4. Signaleer tijdig mogelijke problemen.
 5. Zet een verbetertraject in.

Disfunctioneren voorkomen

Is disfunctioneren altijd te voorkomen? Dat denk ik niet. Er zijn werknemers die niet mee kunnen (of willen!) groeien met de veranderende functie-eisen. Dan zul je toch op een goede manier afscheid van elkaar moeten nemen. De tips die ik je gaf zullen bijdragen tot een beter functioneren van werknemers. Door functie- of taakomschrijvingen op te stellen, wordt helderheid geschapen over wederzijdse verwachtingen met betrekking tot taken en verantwoordelijkheden. Het is de basis voor het hele proces van functioneren en beoordelen. Een functie-taakomschrijving is ook de basis bij het aantrekken van nieuwe medewerkers, het is de basis voor je vacaturetekst.

Personeelsdossier en disfunctioneren

De insteek is natuurlijk het goed functioneren van jouw medewerker tijdens zijn dienstverband! Een personeelsdossier is in de eerste plaats bedoeld om er de verplichte documenten van een werknemer in te bewaren en het monitoren van het functioneren. Daarnaast is een goed opgebouwd personeelsdossier van cruciaal belang bij een ontslagzaak vanwege bijvoorbeeld disfunctioneren. Ontslag wegens disfunctioneren is het laatste middel en de bewijslast van het disfunctioneren ligt altijd bij jou als werkgever door middel van het ontslagdossier. De zorgplicht van de werkgever gaat ver. Voor ontslag wegens disfunctioneren kun je alleen terecht bij de kantonrechter.  Sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid zijn er veel meer afwijzingen van ontslagzaken bij de kantonrechter dan daarvoor. Een gebrekkig ontslagdossier is kostbaar.......

Hulp nodig bij het aanleggen van goede personeelsdossiers? Neem contact op om te informeren naar de mogelijkheden.


Twitter

 • @CarlaMol1Thu 27 June

  Partners krijgen sinds 1 januari 2019 één werkweek geboorteverlof als hun vrouw of partner is bevallen. Er kan in j… https://t.co/Mk3NXFalYr