Reorganisatie: ontslag door de corona-crisis

Omzetdaling, werkvermindering: veel bedrijven hebben hiermee te maken door de corona-crisis. Dit leidt tot een verslechterende financiële situatie, liquiditeitsproblemen en de noodzaak om te bezuinigen of zelfs te stoppen met je onderneming. Laten we er vanuit gaan dat je niet hoeft te stoppen maar wel een reorganisatie wilt doorvoeren. Niet alleen voor medewerkers is dit stressvol: ook voor werkgevers kan dit erg emotioneel belastend zijn. Ik ken veel werkgevers die weinig verloop kennen en waarvan de werknemers langdurige dienstverbanden hebben.

 

Personeel ontslaan

Hoe kun je inkrimpen zonder dat je direct bij het UWV ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen hoeft aan te vragen? Veel ondernemers hebben de flexibele schil al verminderd: oproepkrachten en/of uitzendkrachten niet meer opgeroepen, tijdelijke arbeidsovereenkomsten niet verlengd en AOW-gerechtigde werknemers ontslagen. Als dat onvoldoende is, is het aan te raden om in ieder geval een reorganisatieplan op papier te zetten. Hoe ziet je organisatie er nu uit en hoe moet het eruit komen te zien. Aan de hand daarvan bepaal je de acties die genomen moeten worden. Bijvoorbeeld:

  • het schrappen van functies
  • het samenvoegen van afdelingen
  • het sluiten van een vestiging

Hiermee wil je een kostenbesparing bereiken. Door deze reorganisatie past de personeelsomvang beter bij de hoeveelheid werk die er overgebleven is. 

 

corona-ontslag

 

 

 

 

Ontslag met wederzijds goedvinden

Wanneer je niet teveel medewerkers hoeft te ontslaan, is ontslag met wederzijds goedvinden goed te regelen. In een goed opgestelde vaststellingsovereenkomst worden de WW-rechten van de medewerkers veilig gesteld (let op: je kunt nooit de garantie geven omdat immers het UWV het recht op WW beoordeelt!). Als je meer dan 20 werknemers (inclusief payroll-medewerkers!) binnen drie maanden ontslaat (of wilt ontslaan) binnen een werkgebied van het UWV ben je verplicht om een melding collectief ontslag te doen. 

verder lezen over het melden van een collectief ontslag

 

Ontslag wegens bedrijfseconomische redenen

Lukt het niet om ontslag met wederzijds goedvinden te regelen of moet je veel werknemers ontslaan, dan ontkom je er niet aan om ontslag wegens bedrijfseconomische redenen aan te vragen bij het UWV. Je vraagt dit digitaal aan en je moet dit goed voorbereiden. Je krijgt te maken met het afspiegelingsbeginsel: wie moet je het eerst ontslaan. Wat zijn uitwisselbare functies en welke functies zijn uitwisselbaar? Je moet onderzoeken of de medewerkers herplaatst kunnen worden binnen jouw bedrijf, al dan niet na her- of omscholing. Wat is een passende functie voor een medewerker? Hoe ziet het reorganisatieplan er uit? Kun je ook op andere manieren een kostenreductie realiseren? Zijn er actuele functiebeschrijvingen of tenminste een opsomming van de huidige taken van werknemers. Welke medewerkers worden voorgedragen voor ontslag? Diverse persoonsgegevens van deze medewerkers moet je aanleveren en welke opzegtermijn moet je aanhouden? Wat is de rol van de personeelsvertegenwoordiging, ondernemingsraad en/of vakbonden?

verder lezen over ontslag wegens bedrijfseconomische redenen

 

Normale ontslagregels ondanks corona

Er zijn geen speciale corona-ontslagregels. De normale ontslagbescherming en ontslagregels zijn van toepassing. Ook als jouw bedrijf zich in financieel zwaar weer bevindt, moet je de transitievergoeding aan de ontslagen medewerkers betalen! Overgangsregels zijn met ingang van 1 januari 2020 komen te vervallen. 

 

Verwante informatie

Misschien ben je ook geïnteresseerd in:

 

ontslag-bedrijfseconomische-redenen

 

 

 

 

 

Carla's Consultancy is gespecialiseerd in HRM-advies voor het mkb. Flexibel en praktisch. Bij jullie op de zaak, op mijn kantoor (corona-proof uiteraard) of op afstand. Ik adviseer en begeleid je bij alle zaken rondom personeel: van werving & selectie tot en met ontslag. Ik adviseer en begeleid  jouw eigen HR-afdeling bij projecten of ik vul een tijdelijke onderbezetting in. Nieuwsgierig naar de mogelijkheden? Neem vrijblijvend contact met mij op met een vraag of om een kosteloos kennismakingsgesprek aan te vragen. 

 


Twitter