Uitwisselbare functies bij reorganisatie en ontslag

Bij een ontslag op bedrijfseconomische gronden omdat het financieel slechter gaat met jouw bedrijf of wanneer jouw bedrijf gaat reorganiseren, herstructureren of inkrimpen om organisatorische redenen, kom je al gauw de termen: uitwisselbare functie, unieke functie en passende functie tegen. Ik krijg daar geregeld vragen over. 

meer lezen over bedrijfseconomisch ontslag

 

Unieke functie

Een unieke functie is een functie die maar door één werknemer wordt vervuld: bijvoorbeeld een boekhouder. Als er maar één boekhouder binnen het bedrijf is en deze functie komt te vervallen door een reorganisatie, dan kun je de werknemer die deze functie bekleed voor ontslag voordragen.

 

Uitwisselbare functies

Je moet weten wat uitwisselbare functies zijn om het 'afspiegelingsbeginsel' goed te kunnen toepassen. Door toepassing van het verplichte afspiegelingsbeginsel bepaal je de juiste ontslagvolgorde. Je hebt daarom inzicht nodig in de functies binnen jouw bedrijf. Heb je geen (actuele) functieomschrijvingen, dan maak je een beschrijving van de feitelijke werkzaamheden die de medewerkers het laatste half jaar hebben verricht. 

Wat de wet zegt over uitwisselbare functies vind je in de Ontslagregeling (art. 13). Functies zijn uitwisselbaar als ze ‘vergelijkbaar’ en ‘gelijkwaardig’ zijn. Vergelijkbaar wat betreft:

  • de inhoud (taken);
  • de benodigde kennis, vaardigheden en competenties;
  • de tijdelijke of structurele aard van de functie.;
  • gelijkwaardig qua niveau en de beloning.

Bij het vergelijken van de functies van medewerkers moeten deze factoren in onderlinge samenhang worden beoordeeld. Het gaat echt om de functie zelf en niet hoe goed een medewerker de functie vervult!

Dat houdt in, dat het om meerdere medewerkers gaat die dezelfde of bijna dezelfde functie vervullen. Of die na een redelijke periode van her- of omscholing dezelfde werkzaamheden kunnen verrichten. Wat is een 'redelijke' periode? Die is vergelijkbaar met de opzegtermijn voor de werkgever en voor arbeidsgehandicapte werknemers is dat 26 weken.

 

Passende functie

Uitwisselbare functie en passende functie zijn twee totaal verschillende begrippen! Bij uitwisselbare functies kijk je naar de functie zelf en bij een passende functie kijk je hoe goed een bepaalde medewerker de functie zou kunnen vervullen. 

 

 

ontslag-uitwisselbare-passende-unieke-functieCarla's Consultancy is gespecialiseerd in hr-advies voor mkb-bedrijven in Noordoost-Nederland. Ontslagbegeleiding is daar een onderdeel van. Heb je zelf geen HR-adviseur of heb je behoefte aan tijdelijk extra expertise? Neem gerust contact met mij op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. 


Twitter