Verplicht ander werk door corona?

Als werkgever kun je van een medewerker verlangen om ander werk te doen dan zijn 'eigen' werkzaamheden. Een medewerker moet zich open en welwillend opstellen voor een redelijk verzoek (goed werknemerschap). Wat je van een medewerker kunt vragen hangt wel af van de omstandigheden. De corona-crisis kan leiden tot bijzondere omstandigheden. Taken kunnen komen te vervallen of er ontstaan juist nieuwe taken. Wat voor de ene medewerker passend is, hoeft dat voor een ander niet te zijn. In de arbeidsovereenkomst of cao staat ook vaak een bepaling over het verrichten van ander, passend werk. Leg de afspraken over een (permanente) functiewijzigingen schriftelijk vast en zorg dat het personeelsdossier wordt bijgewerkt.

Corona: wat is passend werk

Onder 'normale' omstandigheden is passend werk: werk wat past bij de opleiding, de werkervaring, de competenties en de persoonlijke omstandigheden (zoals gezondheid) van een werknemer. Soms speelt ook het salarisniveau een rol. Wat achteraf passend was, bijvoorbeeld bij een conflict, is aan de rechter om te beoordelen. Is jouw werk er op dit moment helemaal niet meer? Je werkte in de horeca, er kan niets afgehaald of bezorgd worden: welke werkzaamheden zijn dan nog passend? Als goed werknemer is het verstandig om sowieso mee te gaan in een redelijk voorstel: de tafels moeten nodig geschuurd en gelakt worden, het koper moet gepoetst worden, de wc's worden grondig geschrobt en de gordijnen gewassen.... Na 3 weken staat alles er spic-en-span bij, er is nog geen zicht op heropening en je werkgever vraagt je om te gaan order-picken. Hûh?!  Als een werknemer dit niet wil doen, wanneer is het dan werkweigering? Daar is niet eenvoudig een antwoord op te geven. Als werknemer moet je afwegen: wil ik (of kan ik!) na de corona-crisis nog bij het bedrijf werken? Als je nu al weet dat het antwoord 'nee' is, wat kun je dan het beste doen? Als je order-picken leuk vindt, gewoon doen! Als je het niets vindt en je verwacht dat je over een poosje niet meer voor het bedrijf kunt of wilt werken: solliciteer! De corona-crisis biedt ook weer kansen om nieuwe dingen te gaan doen. 

 

corona ander werk hr advies

 

 

 

 

 

 

 

 

Goed werkgeverschap en goed werknemerschap

De corona-crisis is inmiddels een crisis van ongekende omvang. Veel werkgevers worden hard getroffen; niemand zag dit aankomen. Wat passende arbeid onder de gegeven omstandigheden is, is nu niet makkelijk te bepalen. Als het water aan de lippen van je werkgever staat, is het niet alleen in zijn belang, maar ook in het belang van alle werknemers dat de onderneming het hoofd boven water houdt. Wat daarna komt, weet niemand. Goed werkgeverschap en goed werknemerschap zijn kapstokartikelen: in deze omstandigheden kan een werkgever meer van een werknemer vragen dan bijvoorbeeld in de maand februari 2020 toen de situatie meestal 180º anders was..... Wederzijds begrip voor de situatie en met elkaar in gesprek blijven!

 

Verwante informatie

Heb je onderstaand artikelen al gelezen?


Twitter