Mag je vragen of controleren of je medewerker corona heeft?

corona op de werkvloer

 

 

 

 

 

 

Wanneer een medewerker zich ziek meldt, mag je in verband met de privacywetgeving niet rechtstreeks vragen naar de aard van de ziekte. In de praktijk vertellen veel medewerkers uit zichzelf wat hen mankeert: als werkgever mag je dit niet vastleggen of registreren. Controleren op corona gaat nog verder dan ernaar vragen en controleren is niet zomaar mogelijk. Als werkgever mag je dus geen temperatuur opnemen of een koortsscan uitvoeren. Alleen een (bedrijfs)arts mag medewerkers controleren. De uitslag wordt alleen met de medewerker besproken. Wanneer de arts vermoedt dat de medewerker het corona-virus onder de leden heeft, dan neemt de arts met spoed contact op met de regionale GGD. De medewerker hoeft niet te vertellen dat hij corona heeft!

Wat mag je als werkgever vragen aan een zieke medewerker?

Instructies RIVM

Van werkgevers wordt verwacht dat zij de instructies van het RIVM opvolgen en dat ze hun medewerkers nadrukkelijk op deze regels wijzen. Meer informatie over de actuele regels vind je via de volgende link: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/actueel. Het huidige advies is, om voorlopig thuis te werken als dat kan.

Mag je een medewerker naar huis sturen?

Wanneer een medewerker verkoudheids- of griepverschijnselen heeft, mag je die in verband met de bijzondere situatie rondom het corona-virus naar huis sturen, ook als je twijfelt. Normaal gesproken mag je een medewerker niet vragen naar zijn gezondheid of dit controleren. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft vanwege de bijzondere omstandigheden rondom het corona-virus de regels versoepeld. Je mag van je medewerker verwachten dat hij meewerkt en de medewerker dus naar huis sturen als hij verkoudheids- of griepverschijnselen vertoont.

Bij lichte verkoudheidsverschijnselen is de RIVM-richtlijn dat een medewerker zich niet ziek hoeft te melden wanneer hij thuis kan werken. Kan hij niet thuiswerken of worden de verschijnselen erger, dan moet hij zich ziekmelden. Als je medewerker besmet zou kunnen zijn met het corona-virus getuigt het niet van goed werkgeverschap om hem te dwingen op het werk te komen. Als je twijfelt of hij ziek is, schakel de arbodienst in. 

Mag je aan je medewerker vragen om zelf zijn gezondheid te checken?

Het antwoord is ja: je mag van je medewerker verlangen dat hij zijn gezondheid goed in de gaten houdt en al helemaal wanneer hij niet thuis werkt. Hij zou dan onder werktijd zelf zijn temperatuur kunnen opnemen. Je mag de medewerker ook altijd vragen om contact op te nemen met de arbodienst, bedrijfsarts of huisarts.

Medewerker moet in quarantaine

Wanneer een werknemer in quarantaine moet of niet op het werk mag komen vanwege besmettingsgevaar, dan moet een werkgever het loon in veel gevallen doorbetalen. 

Gerelateerde informatie

Misschien ben je ook geïnteresseerd in onderstaande artikelen:

Waar kan ik je mee helpen?

Carla's Consultancy adviseert en begeleidt bedrijven bij alle personeelsvragen. Bijvoorbeeld: verzuimbegeleiding, advies over verlof, recht op loondoorbetaling, hoe ga je om met een werknemer die niet meewerkt aan re-integratie, het opstellen van een verzuimprotocol, het schrijven van een waarschuwingsbrief, 


Twitter

  • @Thu 1 January