Verlof en corona

Veel vragen komen bij mij binnen over verlof: zorgverlof, calamiteitenverlof, ouderschapsverlof, kraamverlof, partnerverlof, geboorteverlof enzovoort en helemaal nu met de corona-crisis. Heeft mijn werknemer in een bepaalde situatie recht op verlof? Zo ja welke vorm en moet je als werkgever het salaris (gedeeltelijk) doorbetalen? In de cao kunnen aanvullende bepalingen staan, dus check deze. Er kan bevoorbeeld een bepaling instaan dat een aantal dagen verrekend mogen worden met bovenwettelijk verlofdagen. Ook kun je als werkgever achteraf om bewijs vragen aan een medewerker zodat je zo goed mogelijk in kunt schatten welke verlofvorm van toepassing was en om te beoordelen of en hoeveel  loon je moet doorbetalen.

Medewerker kan niet thuis werken en heeft geen oppas

Het kabinet heeft besloten dat scholen, kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang voorlopig gesloten moeten blijven om verdere verspreiding van het corona-virus te beperken. Het advies is om zoveel mogelijk thuis te werken en daarnaast thuisonderwijs aan de kinderen te geven. Dat zal lang niet iedereen lukken. Wat als een medewerker niet thuis kan werken en geen oppas voor de kinderen heeft? Kijk samen met de medewerker wat nog wel mogelijk is. Inmiddels duurt de situatie al een poosje, dus calamiteitenverlof is niet meer aan de orde. Dat is bedoeld om plotselinge, onvoorziene persoonlijke situaties onder werktijd op te lossen. 

Verloren uren: hoe kun je ermee omgaan?

Als het niet lukt om oppas te regelen en thuiswerken niet mogelijk is, dan heb je al gauw te maken met verloren uren. Houd in ieder geval deze uren bij. Een oppasprobleem is in principe een zaak voor de werknemer. Je kunt de werknemer vragen om de uren later in te halen of om verlofdagen op te nemen. Een andere mogelijkheid is, om adv-dagen op te nemen of tijd voor tijd. Het is echter een zeer bijzondere situatie: veel werkgevers zullen begrip hebben voor het acute (oppas-)probleem. Door je op te stellen als goed werkgever kun je onderling afspraken maken: ga in overleg en houd ook rekening met de persoonlijke situatie van de medewerker. Misschien is een combi van betaald en onbetaald verlof (bijvoorbeeld ouderschapsverlof) mogelijk. 

Calamiteitenverlof

De naam zegt het eigenlijk al: deze verlofvorm is bedoeld voor onverwachte persoonlijke situaties van een werknemer die hij onder werktijd moet oplossen en hij ook de enige is die het op dat moment kan doen. Voorbeelden zijn: een gesprongen waterleiding, de partner van je werknemer gaat plotseling bevallen, hij moet zijn zieke kind ophalen van school of hij moet zijn kind plotseling ophalen van school of het kinderdagverblijf als deze onverwachts de deuren moet sluiten vanwege de coronamaatregelen. Calamiteitenverlof is bedoeld om de situatie te regelen en kent geen vaste duur. Het kan variëren van een uur tot ongeveer een dag. Gedurende het calamiteitenverlof betaal je het salaris door. Als de situatie voortduurt, kan de medewerker recht hebben op een andere vorm van verlof.

meer lezen over calamiteitenverlof

Ouderschapsverlof

Medewerkers kunnen ouderschapsverlof opnemen voor kinderen tot 8 jaar. Een werknemer heeft per kind recht op 26 keer het aantal arbeidsuren per week op grond van de WAZO. Ouderschapsverlof is onbetaald, maar op grond van de cao, individuele afspraken of algemene arbeidsvoorwaarden betalen werkgevers het loon (gedeeltelijk) door. Werkgever en werknemer kunnen overleggen over de praktische invulling ervan. Als een werknemer het ouderschapsverlof al heeft opgenomen, dan is dit geen optie meer. 

Kortdurend zorgverlof

Een werknemer mag in twaalf maanden tijd tweemaal het aantal uren dat hij per week werkt opnemen als kortdurend zorgverlof. Als werkgever betaal je (minimaal, check de cao) 70% van het salaris door. Hij kan dan de noodzakelijke zorg verlenen aan zijn zieke familielid of aan iemand in zijn sociale omgeving. Dat kan ook een buurvrouw of een vriend zijn. Voorwaarde is dat het gaat om de noodzakelijke verzorging van een zieke en dat hij de enige is die op dat moment de zorg kan leveren. De periode van twaalf maanden gaat in op de eerste dag van het verlof. 

Langdurend zorgverlof

Langdurend zorgverlof is onbetaald verlof en per 12 achtereenvolgende maanden kan een werknemer maximaal 6 maal de overeengekomen arbeidsduur per week opnemen. Bij langdurend zorgverlof gaat het om de noodzakelijke verzorging van een persoon met een (levensbedreigende) ziekte. Opbouw van vakantiedagen vindt wel plaats.

Gerelateerde informatie

Meer corona-tips voor werkgevers:


Twitter