Nevenactiviteiten of nevenwerkzaamheden

Nevenactiviteiten of nevenwerkzaamheden zijn activiteiten die je betaald of onbetaald werk naast je baan verricht. Het kan dus ook gaan om vrijwilligerswerk. Werknemers hebben in principe een vrije keuze van arbeid. Toch kan een werkgever deze nevenactiviteiten (deels) verbieden:

  • Als er arbeid verricht wordt voor andere werkgevers die redelijkerwijs als een concurrent kunnen worden beschouwd;
  • Als de nevenwerkzaamheden redelijkerwijs onverenigbaar geacht kunnen worden met jouw functie dan wel met de belangen of het aanzien van de werkgever;
  • Als deze nevenwerkzaamheden zodanig beslag leggen op jouw tijd dat je geen tijd hebt om tot rust te komen;
  • Als de werkgever van oordeel is dat deze nevenwerkzaamheden jou belemmeren om goede arbeidsprestaties te verrichten.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vooraf toestemming

In de arbeidsovereenkomst of het personeelshandboek kun je opnemen hoe jouw bedrijf omgaat met nevenactiviteiten. Laat medewerkers vooraf melden wat ze van plan zijn om te gaan opstarten, dat voorkomt discussie. Geef schriftelijk toestemming en geef aan dat de toestemming onder voorwaarden kan worden ingetrokken. Wijs ook nieuwe medewerkers op jouw regels en vraag naar nevenactiviteiten tijdens de sollicitatie.

 

Verder lezen over nevenwerkzaamheden of nevenactiviteiten

 

Verwante informatie

 

Carla's Consultancy adviseert en begeleidt mkb-bedrijven bij alle personeelsvraagstukken. Praktisch en betaalbaar personeelsadvies. Contact opnemen voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek?


Twitter