Arbeidsvoorwaarden: basis voor arbeidsovereenkomst

Net zo belangrijk als het opstellen van een goede arbeidsovereenkomst zijn de arbeidsvoorwaarden binnen jouw bedrijf. Je bepaalt immers eerst de arbeidsvoorwaarden voordat je een arbeidsovereenkomst kunt (laten) opstellen....

De wet en arbeidsvoorwaarden

De wet schrijft voor een aantal arbeidsvoorwaarden een minimum voor. Je mag bijvoorbeeld niet minder salaris afspreken dan het wettelijk minimumloon. Ook voor vakantiedagen geldt een wettelijk minimum.Als er een cao geldt voor de organisatie of de branche waarin je werkt, dan staan daarin meestal ook aanvullende afspraken over arbeidsvoorwaarden.Aanvullende afspraken die je met jouw werknemer maakt over arbeidsvoorwaarden mogen niet ingaan tegen de wet of tegen de geldende cao. Hoe weet je of voor jouw bedrijf (branche, bedrijfstak) een cao geldt? Informatie hierover kun je onder andere vinden op de website van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: http://cao.szw.nl/index.cfm.
Als er een cao van toepassing is, noem je dit in de arbeidsovereenkomst.

Binden van medewerkers

Jouw arbeidsvoorwaardenpakket bindt medewerkers aan je bedrijf. Niet alleen in tijden van schaarste op de arbeidsmarkt is een marktconform arbeidsvoorwaardenpakket van belang! Al tijdens het wervingsproces investeer je in toekomstige medewerker(s) en ongewenste uitstroom kost handen vol geld. Jouw arbeidsvoorwaardenpakket moet goed aansluiten bij je bedrijf (bedrijfstak) en daarnaast betaalbaar blijven. Een tevreden medewerker zal zich minder vaak ziek melden en ook daar is weer winst te behalen.

Primaire arbeidsvoorwaarden

Het loon of salaris dat op afgesproken tijden betaald moet worden rekent men tot de onder primaire arbeidsvoorwaarden, evenals de wettelijk verplichte vakantietoeslag (minimaal 8%). Ook de arbeidsduur per week of maand wordt hiertoe gerekend.

Andere, meestal vast overeengekomen toeslagen zoals de 13e maand, winstdeling, ploegentoeslag en diverse vormen van prestatietoeslag (bonus, tantième, beoordelingstoeslag, gratificatie, enzovoort) rekent men zowel tot de primaire als tot de secundaire arbeidsvoorwaarden.

Secundaire arbeidsvoorwaarden

Secundaire arbeidsvoorwaarden zijn regelingen die een vast, variabel of incidenteel karakter kunnen hebben. Bijvoorbeeld de vaste kostenvergoeding, representatievergoeding, de tegemoetkoming in de kosten voor het woon-werkverkeer, een leaseauto, verhuiskosten, studiefaciliteiten en abonnementen. Volgens sommigen is deelname aan een pensioenregeling eveneens een secundaire arbeidsvoorwaarde, een werkgever is bij wet niet verplicht is om een werknemer een pensioenregeling aan te bieden.

Flexibele secundaire arbeidsvoorwaarden

Je kunt je medewerker ook flexibele secundaire arbeidsvoorwaarden aanbieden. Hij kan dan voor een deel zelf kiezen welke arbeidsvoorwaarden hij wil. Bovenwettelijke vakantiedagen kunnen als verlof opgenomen worden, maar deze dagen kunnen ook gebruikt om een studie of een fiets mee te betalen. Dit noemt men een cafetariasysteem.

Voorbeelden van arbeidsvoorwaarden

  • Het salaris
  • Vakantiegeld
  • Pensioen, aanvullend pensioen
  • (vaste) toeslagen
  • Eindejaarsuitkering of dertiende maand
  • Auto van de zaak
  • Mobiele telefoon
  • Laptop of iPad
  • Tegemoetkoming in de reiskosten woon-werk
  • Vergoeding van kosten van het openbaar vervoer
  • Reiskostenvergoeding zakelijke kilometers
  • Onkostenvergoeding

Maar kijk ook eens naar:

  • Studiekostenvergoeding
  • Het Nieuwe Werken (HNW); thuiswerken
  • Cafetariasysteem: jouw medewerker kan zelf naar eigen smaak aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden kiezen zoals extra verlofdagen, fiets van de zaak

Advies nodig over arbeidsvoorwaarden?

Carla's Consultancy is gespecialiseerd in o.a. HRM-advies. Wil je een keer vrijblijvend van gedachten wisselen? Neem gerust contact op.

 


Twitter

  • @CarlaMol1Thu 27 June

    Partners krijgen sinds 1 januari 2019 één werkweek geboorteverlof als hun vrouw of partner is bevallen. Er kan in j… https://t.co/Mk3NXFalYr