HR kalender 1 juli 2020

Op 1 juli zijn er weer een aantal aandachtspunten voor ondernemers met personeel. Wijzigingen in wet- en regelgeving kunnen invloed uitoefenen op het personeelsbeleid of de salarisbetaling. Als werkgever krijg je te maken met voortdurend hogere administratieve lasten en is een goed en compleet personeelsdossier een must. Het wordt steeds belangrijker om goed te weten hoe het zit om optimaal gebruik te kunnen maken van de diverse regelingen en tegemoetkomingen. Wat mag je bijvoorbeeld aftrekken (of juist niet!) van de transitievergoeding?

 

 

wijzigingen aandachtspunten personeel 1-7-2020

 

 

 

 

 

 

Loonsverhoging verschillende cao's -uitstel?-

In verschillende cao's is een loonsverhoging per 1 juli 2020 afgesproken. Voor sommige sectoren is dat een aanslag op de portemonnee door de corona-crisis. Werkgevers in de metaal kunnen onder strikte voorwaarden de loonsverhoging uitstellen. 

lees verder over de uitstel loonsverhoging metaal

 

NOW 2.0

Met de tweede Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW), kunnen organisaties die door de coronacrisis geraakt zijn opnieuw een tegemoetkoming krijgen in de loonkosten over de maanden juni, juli, augustus en september.

De aanvraagtermijn van het eerste pakket is afgelopen op 5 juni. De aanvraag NOW 2.0 kun je vanaf 6 juli 2020 doen bij het UWV. De opslag voor werkgeverslasten is verhoogd naar 40% (in plaats van 30%). 

 

NOW 2.0-corona.

 

 

 

 

 

Aanvullend geboorteverlof

Aanvullend geboorteverlof voor de partner van een pas bevallen vrouw als het kindje op of na 1 juli wordt geboren. Tot vijf weken extra verlof als aanvulling op het standaard geboorteverlof van één werkweek. Als werkgever vraag je een uitkering aan bij het UWV. Het verlof wordt gedeeltelijk doorbetaald.

 

Meer lezen over het aanvullend geboorteverlof

 

Schriftelijke arbeidsovereenkomst om lage WW-premie toe te mogen passen

Een schriftelijke en ondertekende arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is verplicht om de lage WW-premie te mogen toepassen. Werkgevers hebben drie maanden uitstel gekregen door de corona-crisis, maar per 1 juli 2020 moet het echt geregeld zijn.

 

Ik kan je helpen om dit op een praktische manier aan te pakken zonder dat je compleet nieuwe arbeidsovereenkomsten moet laten opstellen. Interesse? Neem contact met mij op!

 

arbeidsovereenkomst-contract-ondertekenen

 

 

 

 

 

 

30% meer overuren in 2020

Eén van de maatregelen uit de Wet Arbeidsmarkt in Balans was dat parttime medewerkers maximaal 30% overuren mochten maken in een jaar om de lage WW-premie te mogen toepassen. Door de corona-crisis moesten bijvoorbeeld zorgmedewerkers structureel meer uren draaien en is deze regeling voor 2020 niet van toepassing.

 

Transitievergoeding

De mogelijkheden om gemaakte kosten te verrekenen met de transitievergoeding worden verruimd. Inzetbaarheidskosten die gemaakt zijn om een werknemer breder inzetbaar te maken binnen de eigen onderneming mogen -onder voorwaarden- ook worden verrekend.

 

meer lezen over hoe je kunt besparen op de transitievergoeding 

 

Compensatie transitievergoeding langdurig zieken vóór 1 oktober 2020 aanvragen!


Werkgevers kunnen vanaf 1 april 2020 gebruik maken van een regeling die hen compenseert voor de transitievergoeding die zij moesten betalen bij het ontslag van langdurig zieke werknemers. 

De regeling kent een terugwerkende kracht vanaf 2015. De aanvraag moet vóór 1 oktober 2020 gedaan worden voor compensatie van vergoedingen die zijn betaald tussen 1 juli 2015 en 31 maart 2020. De compensatie is afhankelijk van de hoogte van de betaalde transitievergoeding.

meer lezen over de compensatie transitievergoeding langdurig zieken

 

Vervallen van vakantiedagen

Ongebruikte wettelijke vakantiedagen over 2019 vervallen, maar alleen als je je werknemers op tijd en duidelijk hierover hebt geïnformeerd. Ook moeten je medewerkers in staat zijn geweest om de vakantiedagen op te kunnen nemen. Van een langdurig zieke werknemer kun je dus niet zomaar deze dagen laten vervallen.

 

Wettelijk minimumloon

Het minimumloon stijgt met 1,6% per 1 juli. Voor medewerkers van 21 jaar en ouder geldt een bruto minimumloon van € 1.680,- per maand. Ook de rekenregels veranderen. 

lees verder over de nieuwe rekenregels

 

 

Subsidieregeling Praktijkleren

De subsidie voor praktijkleren is vanaf 1 juli weer aan te vragen tot en met 16 september. Onder voorwaarden konden werkgevers al eerder een voorschot aanvragen.

 

 

Diversiteitsbeleid

Wil je als werkgever aan de slag met diversiteitbeleid? Dan kun je vanaf 1 juli gebruikmaken van de Barometer Culturele Diversiteit.

 

Verwante informatie

Wellicht ben je ook geïnteresseerd in:

 

hr-advies-adviseur.

 

Carla's Consultancy is gespecialiseerd in HRM-advies voor het mkb. Bedrijven zonder eigen HRM-afdeling hebben behoefte aan deskundig advies over allerlei issues rondom personeel. Ook wanneer er behoefte is aan aanvullende expertise wordt Carla ingeschakeld: flexibel personeelsadvies op afroep. Bij jullie op de zaak of bij mij op kantoor. 

Interesse? Neem contact met mij op voor het aanvragen van een vrijblijvend en kosteloos kennismakingsgesprek!

 


Twitter