NOW 2.0: even bijpraten

Het noodpakket om banen en economie te ondersteunen wordt voorgezet in een aantal aangepaste regelingen. Veel maatregelen uit het eerste pakket worden verlengd maar voorwaarden worden hier en daar aangepast. Dit zijn de hoofdlijnen die nu bekend zijn, maar omdat het kabinet e.e.a. nog moet uitwerken: onder voorbehoud!

  • De Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW) wordt met vier maanden verlengd, NOW 2.0
  • Werkgevers kunnen een tegemoetkoming voor de loonkosten vragen over de periode juni, juli, augustus en september wanneer ze een omzetverlies van tenminste 20% verwachten.
  • Maart wordt de referentiemaand voor de loonsom waarop de NOW-subsidie gebaseerd is.
  • De opslag voor werkgeverslasten gaat van 30% naar 40%.
  • De omzetdaling wordt vastgesteld over periode van vier maanden die begint op 1 juni, 1 juli, 1 augustus of 1 september.
  • Onder de NOW 2.0 vervalt de ontslagboete van 50% bij bedrijfseconomisch ontslag voor het tweede tijdvak (juni t/m september). De subsidie wordt voor 100% gekort met de hoogte van de loonsom van de werknemers waarvoor ontslag is aangevraagd om bedrijfseconomische redenen. De ontslagboete van 50% extra korting op de subsidie vervalt.

Bij ontslagen die onder de Wet Melding Collectief Ontslag (WMCO) vallen, moeten werkgevers en belanghebbende bonden akkoord bereiken  over de ontslagaanvraag. Een ontslagboete van 5% over de totaal ontvangen NOW-subisidie kan opgelegd worden als er geen overeenstemming wordt bereikt. Dit om misbruik van de regeling te voorkomen.

  • NL Leert door: het is voor alle werkenden belangrijk om bij te blijven. Bij- en omscholing wordt door de overheid gestimuleerd met het pakket: NL leert door. Niet alleen werknemers maar ook ZZP'ers kunnen gebruik maken van deze regeling. 
  • De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) wordt eenmalig met vier maanden verlengd: ‘Tozo 2’. Nu zal wel gekeken worden naar het inkomen van de partner. 

De belangrijkste maatregelen wilde ik even met jullie delen. De uitwerking van deze maatregelen is nog niet klaar, dus er kunnen nog wijzigingen doorgevoerd worden. 

 

Verwante informatie

 

Ontslag wegens bedrijfseconomische redenen

Ontslag door corona

Transitievergoeding 2020

 

Over Carla's Consultancy 

Carla’s Consultancy is een adviesbureau dat gespecialiseerd is in personeels- en organisatieadvies voor het mkb. Ik adviseer je over en begeleid je met alle personeelsvraagstukken. Carla heeft ruime ervaring op HR-gebied en is sinds 2014 zelfstandig. In bedrijven zonder eigen personeelsfunctionaris of HR-adviseur doet de directeur personeelszaken ‘erbij’ of zijn de taken gedelegeerd aan een medewerker zonder HR-achtergrond. Is jouw bedrijf te klein voor een eigen P&O-adviseur dan kun je kiezen voor flexibel professioneel personeelsadvies van Carla’s Consultancy. Ruime ervaring in diverse branches en verschillende cao's. 

Vrijblijvend contact opnemen?

 

hr-advies-ontslag-reorganisatie-herstructurering


Twitter