Thuiswerken: zo zit het!

Thuiswerken: wat zegt de wet hierover? De Wet Flexibel Werken die vanaf 1 januari 2016 van kracht is, regelt de rechten en plichten van werknemers met betrekking tot (het recht op) thuiswerken. Deze wet geldt voor bedrijven met ten minste tien werknemers. Een werknemer kan aan zijn werkgever vragen om zijn arbeidsduur, werktijd of arbeidsplaats aan te passen wanneer hij minimaal een half jaar in dienst is. Een verzoek om het aanpassen van de arbeidsduur (het aantal uren dat je medewerker werkt) of de werktijd kun je alleen weigeren op basis van zwaarwegende bedrijfsbelangen. Een verzoek om de arbeidsplaats te wijzigen kun je makkelijker weigeren. Wel moet je binnen een maand na de aanvraag een beslissing hebben genomen, anders verleen je ‘automatisch’ toestemming. In de cao kunnen afspraken staan over thuiswerken, dus ook de cao checken! Een verzoek om de arbeidsplaats te wijzigen kan overigens ook inhouden dat een medewerker graag op een andere vestiging wil werken die bijvoorbeeld dichter bij zijn woonplaats is.

 

thuiswerken-hr-advies-hoogeveen

 

 

 

 

 

 

 

Voordelen van thuiswerken 

Thuiswerken en flexibele werktijden zijn aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden. Als medewerkers thuis werken dan bespaart dat in de eerste plaats reistijd en reiskosten. Medewerkers kunnen binnen bepaalde grenzen zelf hun werkdag indelen. Thuis kan een medewerker zich vaak beteren concentreren en is hij minder snel afgeleid: de productiviteit gaat omhoog. Werkgevers kunnen besparen op kantoorruimte.

 

Bezwaren werkgevers thuiswerken 

Werkgevers ervaren als een van de grootste nadelen van thuiswerken dat zij minder controlemogelijkheden hebben. De mogelijkheid om je medewerker in de gaten te houden is moeilijker wanneer hij op afstand werkt. Vertrouwen en duidelijke afspraken zijn nodig, net als een goede communicatie.  

 

Thuiswerken is geen recht

Werknemers hebben geen recht om thuis te werken, maar een redelijk verzoek kun je zomaar afwijzen. Als het technisch mogelijk is en er geen productieverlies is, dan zou je op grond van goed werkgeverschap deze aanvraag serieus moeten overwegen. Conclusie: medewerkers hebben geen wettelijk recht op thuiswerken, maar zomaar het verzoek afwijzen kan ook niet.

 

Verwante informatie

Wellicht ben je ook geïnteresseerd in

 

Carlas Consultancy

Over Carla’s Consultancy 

Carla’s Consultancy is een zelfstandig gevestigd HR-adviesbureau en is gespecialiseerd in HRM-advies voor het mkb. Advies op maat voor ondernemers met personeel. Altijd één aanspreekpunt. Flexibele of vaste inzet naar behoefte: bij jullie op de zaak of bij mij op kantoor. Ik begrijp dat niet alles zich tussen 9 en 5 afspeelt en daarom ben ik ook buiten de reguliere kantooruren bereikbaar voor dringende zaken.

 

HR-advies naar behoefte

Is jouw bedrijf te klein voor een eigen personeelsfunctionaris dan is HRM-advies op afroep een prima oplossing. Mijn opdrachtgevers kunnen mijn brede ervaring en expertise flexibel inzetten. Advies en begeleiding over alle vraagstukken rondom personeel: aannemen van personeel, functioneren, disfunctioneren, ontslagbegeleiding. Advies over wettelijke verlofregelingen: wat staat er daarnaast in jullie cao? Verzuimbegeleiding en het verminderen van ongewenst verzuim. Personeelsdossiers opzetten of opschonen. 

 

Interesse? Maak een afspraak voor een vrijblijvend en kosteloos kennismakingsgesprek!


Twitter