Thuiswerken: geen recht voor werknemers

Thuiswerken is in korte tijd enorm toegenomen door de corona-crisis. Thuiswerken is echter geen recht voor werknemers. Het kabinet roept werknemers op om zoveel mogelijk thuis te werken om de kans op besmetting met het corona-virus zo gecontroleerd mogelijk te laten verlopen. Werkgevers kunnen deze oproep niet zomaar negeren. Het getuigt van goed werkgeverschap om werknemers niet onnodig bloot te stellen aan het besmettingsrisico. Is het nodig dat medewerkers op het werk verschijnen, dan moet dat onderbouwd kunnen worden en er moeten 'maximale voorzorgsmaatregelen' genomen worden. Veel beroepen kun je immers niet thuis uitoefenen, denk aan zorgmedewerkers, productiemedewerkers en politieagenten. 

 

Is thuiswerken een recht voor werknemers?

 

 

Werkgever neemt onvoldoende maatregelen corona-crisis

Wat kun je doen wanneer je van mening bent dat jouw werkgever onvoldoende maatregelen treft om jou gezond en veilig te laten werken? Stap 1 is en blijft: communicatie, ga het gesprek aan. Krijg je onvoldoende gehoor, kun je de ondernemingsraad inschakelen of de arbodienst. Ook kun je een klacht indienen bij het ministerie van SZW.

 

 

Goed werkgeverschap - goed werknemerschap

In deze bizarre tijden wordt er veel van ons verlangd: zowel van werkgevers als werknemers. Gezondheid mag nooit een issue zijn. Coulance en wederzijds begrip vormt de basis om er samen uit te komen. Wees creatief in oplossingen om het werk wat er is door te kunnen blijven doen zodat bedrijven deze crisis overleven. 

 

Relevante informatie

Wellicht ben je ook geïnteresseerd in: 

Thuiswerken: zo zit het!

Mag je thuis blijven uit angst voor corona

Verplicht ander werk doen door corona-crisis

 

thuiswerken-recht-advies-personeel-hr-hrm.

 

 

Carla's Consultancy adviseert werkgevers in het mkb over allerlei personeelsissues. Flexibel en praktisch. Altijd één aanspreekpunt. Hrm-advies en interim-HR: betaalbaar maatwerk. Neem contact met mij op voor een vrijblijvend en kosteloos kennismakingsgesprek. 


Twitter