Functioneren en beoordelen

goed functioneren

Om te beoordelen hoe een werknemer functioneert, moet het duidelijk zijn wat er van hem verwacht wordt. Een goede basis om deze verwachtingen te beschrijven is het functieprofiel of de functieomschrijving.

Nieuwe medewerkers

Bij het aannemen van nieuwe medewerkers let je er natuurlijk op dat hij de juiste opleiding, kwalificaties en persoonskenmerken heeft. Tijdens de inwerkperiode kunt je al doelen afspreken en deze monitoren. Ook als hij onder een cao valt en direct in de hoogste loonschaal geplaatst  moet worden, kun je gerichte afspraken maken over het functioneren in de komende tijd. Vaak hoor ik van een leidinggevende: "Ik kan hem nog niet beoordelen want ik ben nog niet zo lang zijn leidinggevende". Dan zijn er dus geen afspraken gemaakt…… een gemiste kans! De basis van het functioneringsgesprek is ook hier de functieomschrijving, het moet duidelijk wat de eisen en verwachtingen zijn die je aan jouw medewerker stelt. Aan de hand van de gesprekkencyclus kunnen doelen vastgesteld worden via de SMART-methode. Smart  betekent: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden.

Doelen als: "betere omzet halen dit jaar" roepen een aantal vragen op. Wat is betere omzet, moet het alleen meer omzet zijn of gaat het uiteindelijk om de brutowinst?  je kunt het doel ook als volgt formuleren: 10% meer nieuwe klanten scoren in het ….. segment waarvan de omzet minimaal € 1.000,00 op jaarbasis is. Een SMART-doelstelling is richtinggevend: het geeft aan wat er bereikt moet worden en stuurt het gedrag van medewerkers en jezelf. Bovendien wordt aangegeven welke resultaten wanneer moeten worden bereikt. Door een doelstelling SMART te formuleren is de kans groter dat het in de praktijk behaald wordt.

Disfunctioneren

Bij disfunctioneren moet vastgelegd worden waarin de medewerker tekortschiet en je moet hem als werkgever begeleiden, trainen en opleiden om hem weer op het juiste spoor te zetten.  In verslagen van functioneringsgesprekken moet concreet benoemd worden waarin hij tekortschiet. De medewerker  moet de kans krijgen om zijn functioneren te verbeteren en aan te passen aan de eisen en wensen die je aan hem stelt. Door middel van een goed opgebouwd dossier kun je dit aantonen.

Meer weten over functioneren en beoordelen of heb je een andere vraag?

Carla's Consultancy is gespecialiseerd in o.a. HRM-advies. Wil je een keer vrijblijvend van gedachten wisselen? Neem gerust contact op.

 


Twitter

  • @CarlaMol1Thu 27 June

    Partners krijgen sinds 1 januari 2019 één werkweek geboorteverlof als hun vrouw of partner is bevallen. Er kan in j… https://t.co/Mk3NXFalYr