Corona: hoe zit het met vakantie?

Door de corona-crisis komen er ook veel vragen bij mij binnen over vakantie, vakantiedagen, verplicht opnemen van vakantiedagen, intrekken van een vakantieaanvraag, of het nog mogelijk is om een collectieve vakantie in te stellen en zo voort.

 

vakantie Corna hr advies

 

 

 

 

Kan ik mijn medewerkers verplichten om vakantiedagen op te nemen?

Ook in deze nare situatie kun je je medewerkers niet dwingen om vakantiedagen op te nemen. Je kunt het wel vragen. In de cao en/of het bedrijfsreglement (personeelsreglement, personeelshandboek) kunnen bepalingen staan rondom het al dan niet verplicht opnemen van bijvoorbeeld adv-dagen, tijd-voor-tijd uren of overuren. Wellicht dat je als werkgever hier nog je voordeel mee kunt doen. Ook kan er een regeling in staan die de werkgever een mogelijkheid biedt om verplichte snipperdagen aan te wijzen of een verplichte bedrijfsvakantie. 

 

Kun je een vakantieaanvraag weigeren?

Je hoopt dat later in het jaar toch een periode van drukte volgt. Kun je als werkgever een vakantieaanvraag weigeren? In principe wordt de vakantie vastgesteld naar wens van de werknemer en alleen vanwege 'gewichtige redenen' kun je daar van afwijken. Dit moet je dan binnen twee weken na de aanvraag meedelen aan de medewerker. Een ernstige verstoring van de bedrijfsvoering kan reden genoeg zijn, maar als je topdrukte verwacht kun je daar in principe nu al rekening mee houden. Heb je in die periode voldoende medewerkers beschikbaar en hoe onmisbaar is die ene medewerker eigenlijk? 

 

Mijn medewerker trekt zijn vakantieaanvraag in

Moet je als werkgever ermee instemmen dat een medewerker een goedgekeurde vakantieaanvraag intrekt? Nee, dat hoeft niet. Het mag wel. Het advies is weer om met elkaar in gesprek te gaan en vooral te blijven..... Als alle medewerkers hun vakantieaanvraag intrekken, is de kans groot dat ze later in het jaar allemaal tegelijk op vakantie willen gaan. In dat geval komt je bedrijfsvoering mogelijk in gevaar.

 

Kun je als werkgever een vakantieaanvraag intrekken?

Je kunt een goedgekeurde vakantieaanvraag van een medewerker alleen na overleg met de werknemer intrekken. Ook moet er sprake zijn van bijzondere omstandigheden, 'gewichtige redenen'. Daar kan bijvoorbeeld sprake van zijn wanneer een medewerker onmisbaar is bij ziekte van een andere medewerker of bij een spoedopdracht.

Als werkgever moet je dan de kosten betalen die de medewerker moet betalen om de vakantie te annuleren. Ook als de medewerker akkoord gaat met het intrekken van zijn vakantie.

 

Goed werkgeverschap en goed werknemerschap

De corona-crisis is een zeer uitzonderlijke toestand. Goed werkgeverschap en goed werknemerschap gaat nu veel verder dan 'normaal'. Blijf vooral met elkaar in gesprek en blijf vooral redelijk!

 

Wettelijke vakantiedagen 2019 vervallen op 1 juli 2020

Als werkgever ben je verplicht medewerkers te stimuleren hun vakantiedagen op te nemen. Ook moet je ze op tijd te informerenover de vervaldatum. De wettelijke vakantiedagen die in het vorige kalenderjaar zijn opgebouwd komen op 1 juli te vervallen. Als onderneming moet je je medewerkers wel de kans geven om de vakantiedagen op te nemen. Wanneer een werknemer niet in staat is geweest om de vakantiedagen op te nemen, bijvoorbeeld door langdurige ziekte, vervallen deze dagen niet. Wanneer je medewerkers niet (goed) informeert over het vervallen van de vakantiedagen, kan deze later bij uitdiensttreding alsnog om uitbetaling van deze dagen verzoeken! Op dit moment is het lastig om op vakantie te gaan, werkgevers kunnen er ook voor kiezen om de vakantiedagen niet laten te vervallen, je moet dit dan wel schriftelijk met je medewerker overeenkomen.

 

Verwante informatie

Heb je onderstaande artikelen al gelezen?

  • Kun je verplicht worden om ander werk te doen in verband met corona?
  • Is thuiswerken een recht voor werknemers?
  • Verlof: welke regelingen zijn er?

 

Carla's Consultancy is gespecialiseerd in HRM-advies voor mkb-ondernemers. Vragen over allerlei personeelsissues, vraagbaak voor directie en leidinggevenden, personeelsbeleid opstellen of professionaliseren. Wil je een vrijblijvend kennismakingsgesprek aanvragen? Neem dan snel contact op.


Twitter