NOW: ontslag nog mogelijk?

De tijdelijke noodmaatregel overbrugging werkgelegenheid (NOW) is in het leven geroepen zodat bedrijven medewerkers niet hoeven te ontslaan, maar het salaris door kunnen betalen van zowel vaste als flexibele medewerkers. Ontslag om bedrijfseconomische redenen is dan niet de bedoeling. De regeling is juist opgetuigd om ontslag te voorkomen.

Minder of geen werk: 

Wat kun je doen om je personeelsbestand in te krimpen zonder bedrijfseconomisch ontslag aan te vragen?

  • Vacaturestop
  • Tijdelijke contracten niet verlengen
  • Ontslag tijdens of voor de proeftijd
  • Ontslag om andere redenen dan 'bedrijfseconomisch'

Vacaturestop

Zoals zoveel bedrijven was je tot voor kort nog druk bezig met het aantrekken van nieuw personeel. Als je nu te weinig of zelfs geen werk hebt, dan ligt een vacaturestop voor de hand. 

Tijdelijk contract niet verlengen

Je kunt besluiten om tijdelijke contracten niet te verlengen. Wanneer je je medewerker al een concreet aanbod hebt gedaan en je medewerker heeft dit voorstel aangenomen:er is al een nieuwe arbeidsovereenkomst ontstaan. Je kunt het niet meer zomaar intrekken, ook mondeling kan er al een arbeidsovereenkomst zijn ontstaan.

Ontslag voor het begin van het nieuwe dienstverband

Als je een proeftijd schriftelijk hebt afgesproken in de arbeidsovereenkomst dan hoef je niet te wachten tot de eerste werkdag van je werknemer om de arbeidsovereenkomst op te zeggen. Het kan al voordat hij zou beginnen in de nieuwe baan. Doe dit wel netjes en zorgvuldig. 

Ontslag om andere redenen

Het is niet de bedoeling mogelijk om werknemers die onder de werktijdregeling (WTV of NOW) vallen om bedrijfseconomische redenen te ontslaan. Ontslag om andere redenen is nog wel mogelijk: na langdurige ziekte, ontslag met wederzijds goedvinden, ontslag op staande voet, ontslag vanwege het bereiken van de aow-gerechtigde leeftijd enzovoort.

Gerelateerde informatie:


Twitter