Bedrijfsbeëindiging kleine werkgever


Overweeg je om je bedrijf te beëindigen wegens ziekte of pensionering en ben je een kleine werkgever? Bekijk dan of het voordeliger is om dat na 1 januari 2021 te doen. Ook bij bedrijfsbeëindiging moet je je personeel de wettelijke transitievergoeding betalen bij gedwongen ontslag. Vanaf 2021 kun je compensatie aanvragen voor betaalde transitievergoedingen bij bedrijfsbeëindiging vanwege ziekte, pensionering of overlijden. 

 

Compensatieregeling transitievergoeding bij ontslag na langdurige ziekte van werknemers 


Sinds 1 april 2020 kunnen werkgevers compensatie aanvragen voor transitievergoedingen die zij hebben betaald bij ontslag vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid. De compensatieregeling geldt ook met terugwerkende kracht voor transitievergoedingen die zijn betaald tussen 1 juli 2015 en 1 april 2020. Nu komt daar dus de regeling bij dat werkgevers onder voorwaarden ook compensatie kunnen krijgen voor betaalde transitievergoedingen als zij hun bedrijf beëindigen vanwege ziekte, pensionering of overlijden.


Meer lezen over de compensatieregeling transitievergoeding wegens langdurige ziekte.

 

Geen opvolger


Heb je geen opvolger dan probeer je je bedrijf te verkopen. Als dit niet lukt, dan wordt het bedrijf waarschijnlijk beëindigd. Alle werkzaamheden stoppen en alle arbeidsplaatsen komen te vervallen. Ook als de werkgever overlijdt en de erfgenamen besluiten om het bedrijf te beëindigen, dan zal het personeel ontslag krijgen. Het personeel dat ontslagen wordt heeft recht op de wettelijke transitievergoeding.


De betaalde transitievergoedingen komen -onder voorwaarden- in aanmerking voor de compensatieregeling transitievergoeding bij beëindiging van de werkzaamheden van de onderneming.

 

bedrijfsbeeindiging-ziek-overlijden-pensionering-compensatie-transitievergoeding-kleine-werkgever

 

 

 

 

 

 

 

 

Kleine werkgever


Onder kleine werkgever wordt verstaan: een werkgever met minder dan 25 werknemers. Je telt de medewerkers die in dienst zijn op 1 januari van het jaar van de ontslagaanvraag. Het maakt niet uit welke rechtsvorm jouw onderneming heeft.

 

Ontslagprocedure UWV


Als alle arbeidsplaatsen vervallen, hoef je geen rekening te houden met het afspiegelingsbeginsel. Ook gelden de meeste opzegverboden niet, behalve als er sprake is van een zwangerschaps- of bevallingsverlof.

 

Meer informatie over het stoppen van je bedrijf vind je bijvoorbeeld op de website van de Kamer van Koophandel.

 

Kan ik je helpen?

Carla's Consultancy kan je helpen met (de voorbereidingen van) de ontslagaanvraag bij het UWV en het aanvragen van de compensatie voor de betaalde transitievergoeding. Carla's Consultancy adviseert en begeleidt werkgevers bij alle personeelsvraagstukken. Interesse in een vrijblijvend kennismakingsgesprek, of heb je een vraag?

 

hr-advies-bedrijfsbeeindiging-transitievergoeding

 

 

 

Verwante informatie


Twitter