Actuele wet- en regelgeving

Hervormingen en de daarbij behorende wetswijzingen op het gebied van arbeidsrecht en sociale zekerheid zijn niet bij te houden, dagelijks verandert er iets of de lang aangekondigde wijziging wordt deels doorgeschoven naar een later tijdstip. Maar welk deel? Verandert er nu wel iets of toch niets? Ondernemers hebben het te druk om alles bij te houden. Logisch! Carla's Consultancy ontzorgt je ook op dit gebied.

AVG

Met ingang van 25 mei 2018 is de Wet bescherming persoonsgegevens vervangen door de Algemene verordening gegevensbescherming. Dan geldt in de hele Europese Unie dezelfde privacywetgeving. Voor werkgevers betekent het weer het nodige werk. Wat houdt de AVG -in het kort- in voor werkgevers?

Wet Werk en Zekerheid

Vanaf 1 januari 2015 hebben alle bedrijven met de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) te maken. De bedoeling die de overheid met deze wet heeft, is om het ontslagrecht eenvoudiger, sneller en goedkoper te maken voor werkgevers. Daarnaast moeten flexwerkers dezelfde rechten krijgen als de 'vaste' werknemers'. Belangrijke veranderingen die betrekking hebben op bijvoorbeeld de proeftijd, concurrentiebeding, ontslagvergoeding (transitievergoeding), scholingsplicht, concurrentiebeding en natuurlijk niet te vergeten de nieuwe ketenbepalingen. Het is belangrijk om te weten wat de veranderde flexregels en ontslagregels voor uw bedrijf inhouden.

Compensatieregeling transitievergoeding voor werkgevers

De compensatieregeling voor de transitievergoeding treedt op 1 april 2020 in werking. Je kunt dan bij het UWV een aanvraag doen voor een compensatie van de transitiekosten die je aan langdurig zieke werknemers hebt betaald bij hun ontslag. Deze regeling heeft een terugwerkende kracht vanaf de ingangsdatum van de WWZ: 1 juli 2015. Meer weten?

HRM Advies nodig?

Carla's Consultancy is gespecialiseerd in HRM-advies. Wil je een keer vrijblijvend van gedachten wisselen? Neem gerust contact op.

 


Twitter

  • @CarlaMol1Thu 27 June

    Partners krijgen sinds 1 januari 2019 één werkweek geboorteverlof als hun vrouw of partner is bevallen. Er kan in j… https://t.co/Mk3NXFalYr