Actuele wet- en regelgeving

Hervormingen en de daarbij behorende wetswijzingen op het gebied van arbeidsrecht en sociale zekerheid zijn niet bij te houden, bijna dagelijks verandert er iets of de lang aangekondigde wijziging wordt deels uitgesteld. Maar welk deel? Verandert er nu wel iets of toch niets? Ondernemers hebben het te druk om alles bij te houden. Logisch! Carla's Consultancy ontzorgt je ook op dit gebied! 

 

Wet arbeidsmarkt in balans (Wab)

De Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) treedt op 1 januari 2020 in werking. De maatregelen in deze wet moet het voor werkgevers aantrekkelijker maken om meer personeel in vaste dienst te nemen. Het in dienst nemen en houden van flexibel personeel wordt duurder. Een aantal belangrijke wijzigingen op het gebied van ontslagrecht, de transitievergoeding, de ketenbepaling, regels voor het werken met oproepkrachten en payrollmedewerkers. Ook de manier van berekenen van de WW-premie gaat op de schop.

Compensatieregeling transitievergoeding voor werkgevers

De compensatieregeling voor de transitievergoeding treedt op 1 april 2020 in werking. Je kunt dan bij het UWV een aanvraag doen voor een compensatie van de transitiekosten die je aan langdurig zieke werknemers hebt betaald bij hun ontslag. Deze regeling heeft een terugwerkende kracht vanaf de ingangsdatum van de WWZ: 1 juli 2015. Meer weten?

AVG

Met ingang van 25 mei 2018 is de Wet bescherming persoonsgegevens vervangen door de Algemene verordening gegevensbescherming. Dan geldt in de hele Europese Unie dezelfde privacywetgeving. Voor werkgevers betekent het weer het nodige werk. Wat houdt de AVG -in het kort- in voor werkgevers?

Wet Werk en Zekerheid

Vanaf 1 januari 2015 hebben alle bedrijven met de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) te maken. De bedoeling die de overheid met deze wet heeft, is om het ontslagrecht eenvoudiger, sneller en goedkoper te maken voor werkgevers. Daarnaast moeten flexwerkers dezelfde rechten krijgen als de 'vaste' werknemers'. Belangrijke veranderingen die betrekking hebben op bijvoorbeeld de proeftijd, concurrentiebeding, ontslagvergoeding (transitievergoeding), scholingsplicht, concurrentiebeding en natuurlijk niet te vergeten de nieuwe ketenbepalingen. Het is belangrijk om te weten wat de veranderde flexregels en ontslagregels voor jouw bedrijf inhouden.

HRM Advies nodig?

Carla's Consultancy is gespecialiseerd in HRM-advies. Wil je een keer vrijblijvend van gedachten wisselen? Neem gerust contact op.

 


Twitter