Ontslagbrief schrijven: dit zet je er in!

Als je zelf ontslag neemt, moet je dit schriftelijk bevestigen aan jouw werkgever. Hoe werkt dat en wat zet je er in? In de opzeggingsbrief of ontslagbrief vermeld je dat je zelf de arbeidsovereenkomst opzegt en de einddatum. Je kunt het dienstverband alleen opzeggen als je de correcte opzegtermijn in acht neemt. Een werkgever hoeft niet akkoord te gaan met het ontslag als je je niet aan deze opzegtermijn houdt, het mag wel. Je kunt samen afspreken dat een contract eerder eindigt dan de wettelijke einddatum.

 

Opzeggen van een tijdelijk contract

Als je ontslag wilt nemen en je hebt een tijdelijk contract dan is dat alleen mogelijk als in je contract staat dat je het tussentijds kunt opzeggen. Staat dit er niet in, dan kan je werkgever je verplichten om het contract uit te dienen of schadevergoeding eisen. Zoek dit vantevoren uit, want het doet de ondelinge verhouding meestal geen goed als jullie het niet eens worden.

 

Opzegtermijn werknemer

Meestal is de opzegtermijn één kalendermaand, maar check in ieder geval je arbeidsovereenkomst en de cao (indien van toepassing). In principe is de opzegtermijn voor werkgever en werknemer gelijk. Soms is in de arbeidsovereenkomst een langere termijn afgesproken. Daar moet je je dan aan houden. Let op: is er in de arbeidsovereenkomst een langere opzegtermijn afgesproken, bijvoorbeeld twee maanden, dan is de opzegtermijn voor de werkgever het dubbele, dus vier maanden.

 

Voorbeeld:

In jouw cao staat dat je de arbeidsovereenkomst kunt opzeggen tegen het einde van de maand met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

dat betekent: als je de arbeidsovereenkomst op 16 januari 2022 opzegt, de einddatum van jouw contract 28 februari 2022 is. 

 

ontslagbrief-opzeggingsbrief-werknemer-medewerker

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op zoek naar een voorbeeld van een ontslagbrief of opzeggingsbrief

 

Proeftijd

Tijdens de proeftijd kunnen zowel werknemer als werkgever de arbeidsovereenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen, dus zonder opzegtermijn. Let op: een proeftijd moet schriftelijk zijn overeengekomen met een meerderjarige werknemer. De proeftijd kan in je contract staan, maar ook in de cao. Wanneer een proeftijd niet op de goede manier is overeengekomen, dan de proeftijd nietig. Dat betekent dat er geen proeftijd is. Ontslag wat dan gegeven of genomen wordt, is niet rechtsgeldig! De arbeidsovereenkomst loopt gewoon door en de werkgever moet het salaris doorbetalen. 

meer lezen over ontslag in de proeftijd

 

Ook interessant om te lezen

Arbeidsovereenkomsten 

Transitievergoeding voor werknemers

Wijzigen van arbeidsvoorwaarden

 


Twitter