Ontslagbrief schrijven: dit zet je er in!

Als je zelf ontslag neemt, moet je dit schriftelijk bevestigen aan jouw werkgever. Hoe werkt dat en wat zet je er in? In de opzeggingsbrief of ontslagbrief vermeld je dat je zelf de arbeidsovereenkomst opzegt en de einddatum. Je kunt het dienstverband alleen opzeggen als je de correcte opzegtermijn in acht neemt. Een werkgever hoeft niet akkoord te gaan met het ontslag als je je niet aan deze opzegtermijn houdt, het mag wel. Je kunt samen afspreken dat een contract eerder eindigt dan de wettelijke einddatum.

 

Opzegtermijn werknemer

Meestal is de opzegtermijn één kalendermaand, maar check in ieder geval je arbeidsovereenkomst en de cao (indien van toepassing). In principe is de opzegtermijn voor werkgever en werknemer gelijk. Soms is in de arbeidsovereenkomst een langere termijn afgesproken. Daar moet je je dan aan houden. Let op: is er in de arbeidsovereenkomst een langere opzegtermijn afgesproken, bijvoorbeeld twee maanden, dan is de opzegtermijn voor de werkgever het dubbele, dus vier maanden.

 

Voorbeeld:

In jouw cao staat dat je de arbeidsovereenkomst kunt opzeggen tegen het einde van de maand met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

dat betekent: als je de arbeidsovereenkomst op 16 mei 2020 opzegt, de einddatum van jouw contract 30 juni 2020 is. 

 

ontslagbrief-opzeggingsbrief-werknemer-medewerker

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op zoek naar een voorbeeld van een ontslagbrief of opzeggingsbrief

 

Proeftijd

Tijdens de proeftijd kunnen zowel werknemer als werkgever de arbeidsovereenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen, dus zonder opzegtermijn. Let op: een proeftijd moet schriftelijk zijn overeengekomen met een meerderjarige werknemer. De proeftijd kan in je contract staan, maar ook in de cao. Wanneer een proeftijd niet op de goede manier is overeengekomen, dan de proeftijd nietig. Dat betekent dat er geen proeftijd is. Ontslag wat in dat geval gegeven of genomen wordt, is niet rechtsgeldig! De arbeidsovereenkomst loopt gewoon door en de werkgever moet het salaris doorbetalen. 

meer lezen over ontslag in de proeftijd

 

Ook interessant om te lezen

Arbeidsovereenkomsten 

Transitievergoeding voor werknemers

Wijzigen van arbeidsvoorwaarden

 


Twitter

  • @CarlaMol1Fri 16 October

    Wanneer #testen en wanneer in #quarantaine? Dit handige stroomschema van de #Rijksoverheid kun je direct downloaden… https://t.co/l9Mre1py8S

  • @CarlaMol1Wed 14 October

    Professionaliseer je personeelsbeleid met 50% subsidie: mkb regeling human resource Drenthe loopt nog tot het einde… https://t.co/tzq64JSTKc

  • @CarlaMol1Thu 17 September

    #Compensatie #transitievergoeding betaald aan langdurig zieke werknemers? Tot 1 oktober kun je met terugwerkende kr… https://t.co/8WNV6BsCzU