Goede vrijdag: wel of geen vrije dag?

Goede vrijdag is een feestdag, maar niet iedereen is vrij.

Check je cao

Bevrijdingsdag is een officiële Nederlandse feestdag. Dat houdt niet automatisch in dat je recht hebt op een doorbetaalde vrije dag. Het hangt af van je arbeidsovereenkomst of cao af. Er kan dus per bedrijfstak een andere regeling gelden. 

Werkgever zonder cao

Wanneer jouw werkgever niet gebonden is aan een cao, kan hij in principe zelf bepalen of goede vrijdag een doorbetaalde feestdag is, een normale werkdag of een verplichte snipperdag. Afspraken hierover kunnen in je individuele arbeidsovereenkomst staan of in het personeelshandboek. In de arbeidsovereenkomst of het personeelshandboek kunnen afspraken staan over doorbetaalde feestdagen of een bepaling dat je werkgever een aantal verplichte vrije dagen kan aanwijzen. Bijvoorbeeld dat uiterlijk op 15 december bekend wordt dat in het komende kalenderjaar je werkgever maximaal drie verplichte vrije dagen bekend maakt. Wat ik zelf een mooie afspraak vind, is om per jaar de door-de-weekse feestdagen op te tellen en dit aantal toe te voegen aan het verloftegoed, voor parttime medewerkers naar rato. Wanneer je vrij bent op een feestdag, gaat het van je verloftegoed af. Dan heeft de collega die op vrijdag werkt net zoveel extra vrije dagen als de collega die op maandag werkt!

 

hem advies verlof bevrijdingsdag vrije dag

 

Schriftelijk

Kost het je een verlofdag als je werkgever besluit om je vrij te geven op Goede Vrijdag of heb je dan een extra vrije dag? Wanneer afspraken over deze feestdag niet schriftelijk zijn vastgelegd, mag je werkgever deze dag niet zomaar van je verloftegoed aftrekken! Hij mag je wel vragen om een vrije dag te nemen.

 

Verwante informatie

Meer lezen over

Corona: vragen over vakantie

Corona: heb je recht op calamiteitenverlof?

Verlof: welke regelingen zijn er?

 

Carla's Consultancy is gespecialiseerd in personeelsadvies over alle vragen rondom personeel. Bedrijven zonder cao zijn bijzonder gebaat bij een eigen personeelshandboek en goede arbeidsovereenkomsten.

Informeer naar de mogelijkheden en neem contact met mij op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. 


Twitter

  • @Thu 1 January