Arbeidsovereenkomst voordat het ingaat beëindigen?

ontslag in of voor proeftijd Drenthe

Een veelgestelde vraag van zowel werkgevers als werknemers is, of een werkgever een nieuwe arbeidsovereenkomst vooraf kan beëindigen of stopzetten. Er zijn veel mensen die binnenkort (zouden) starten bij een nieuwe werkgever, maar de corona-crisis gooit roet in het eten. Er kan te weinig werk zijn of een nieuwe medewerker kan niet ingewerkt worden.

 

Proeftijd

Wanneer in een arbeidsovereenkomst een geldige proeftijd is overeengekomen, kunnen zowel werkgever als werknemer met onmiddellijke ingang het contract beëindigen, ook voordat het contract is ingegaan of de werkzaamheden zijn begonnen! Je hoeft niet te wachten tot de eerste werkdag. Er mag geen spraken zijn van een opzegverbod zoals ziekte of zwangerschap. Treedt op tijd in overleg en als het onvermijdelijk is, beëindig de arbeidsovereenkomst op een nette en integere manier.

 

Proeftijd opschorten?

Je kunt een proeftijd niet opschorten. Je kunt wel in de proeftijd stoppen en iemand later weer in dienst nemen. Dan zijn er wel weer mogelijkheden om een nieuwe proeftijd af te spreken.

 

Geen proeftijd

Dan kan een werkgever niet zomaar het contract beëindigen. Dit kan alleen met instemming van de werknemer of met wederzijds goedvinden, bijvoorbeeld met een vaststellingsovereenkomst (VSO). Let goed op de formulering in de vaststellingsovereenkomst zodat WW-rechten van een werknemer gewaarborgd zijn. Ik zie nog heel vaak slecht knip- en plakwerk in de VSO.... Een andere mogelijkheid is: het aanvragen van een ontslagvergunning via het UWV wegens bedrijfseconomische redenen. Deze vorm van beëindiging is gebonden aan strenge regels zoals toepassing van het afspiegelingsbeginsel, bewijslast en onderbouwing van de werkvermindering, onderzoek naar herplaatsing binnen de organisatie enzovoort.  Functieomschrijvingen en het organogram zijn waardevolle hulpmiddelen (en verplicht!) om te onderbouwen waarom functies al dan niet uitwisselbaar zijn en waarom medewerkers wel/niet herplaatst kunnen worden binnen de organisatie. 

 

Meer lezen over beëindiging in de proeftijd.


Twitter