Kun je een medewerker zomaar ontslaan als het slecht gaat met het bedrijf?

reorganisatie ontslag bedrijfseconomische redenen

Je kunt de arbeidsovereenkomst van een medewerker niet 'zomaar' opzeggen, ook niet als er een opzegbeding is overeengekomen in zijn contract. Je hebt -na de proeftijd- een ontslagvergunning nodig van het UWV of toestemming van de kantonrechter. Ontslag met wederzijds goedvinden of met instemming van de werknemer is een mogelijkheid, dan heb je geen ontslagvergunning nodig. Zorg er dan wel voor dat de vaststellingsovereenkomst zodanig geformuleerd is dat de WW-rechten van de medewerker gewaarborgd zijn. Worden er binnen hetzelfde werkgebied van het UWV binnen 3 maanden 20 of meer medewerkers ontslagen, dan geldt de Wet Melding Collectief Ontslag (Wmco). Het maakt dan niet uit hoe de medewerkers zijn ontslagen, ook niet als dit met wederzijds goedvinden was. 

 

Gedwongen ontslagen

Als jouw bedrijf in zwaar weer verkeert, kan het nodig zijn dat er een reorganisatie of herstructurering moet plaatsvinden om een faillissement te voorkomen. Een gevolg van de inkrimping kan zijn, dat er gedwongen ontslagen vallen. Dat heeft nogal wat impact op de ondernemer, de ontslagen medewerkers, maar ook op de achterblijvers! Wanneer er van meer dan 20 medewerkers in 3 maanden afscheid genomen moet worden, moet dit vantevoren gemeld worden aan het UWV en de vakbonden die binnen jouw bedrijf leden hebben: je doet een melding collectief ontslag. Je bespreekt de plannen van de voorgenomen herstructurering met de vakbonden en de ondernemingsraad (indien aanwezig). Om de ontslagen te realiseren doe je een aanvraag "ontslag wegens bedrijfseconomische redenen" bij het UWV.

 

Ontslag wegens bedrijfseconomische redenen

Er hoeft nog geen sprake te zijn van verlies om ontslag wegens bedrijfseconomische redenen aan te vragen. Er kan ook sprake zijn van werkvermindering, resultaten die minder worden, organisatorische of technologische veranderingen (zoals automatisering). 

meer lezen over ontslag wegens bedrijfseconomische redenen

 

Reorganisatie niet uitstellen!

Je ziet vaak dat ondernemers lang -soms te lang- wachten met reorganiseren. Het advies is om dat niet te doen! Er zijn verschillende redenen te bedenken om de organisatiewijziging uit te stellen:

  • Het is vaak moeilijk om te erkennen dat het niet goed gaat met het bedrijf;
  • Je hebt misschien een jarenlange persoonlijke relatie met de werknemers;
  • Je doet er alles aan om gedwongen ontslagen te voorkomen;
  • Je weet niet hoe het werkt en ziet er tegenop;
  • Je schaamt je en heeft het gevoel dat je hebt gefaald;
  • Het voelt als een persoonlijke nederlaag;
  • Gedwongen ontslagen zijn slecht voor het imago van het bedrijf.

 

Ondernemen is voortdurend reorganiseren

Hiermee bedoelen we niet dat je elke maand personeel moet ontslaan, zeker niet. Van tijd tot tijd moet je een stapje terug doen uit de waan van alledag en je afvragen: hoe gaat het eigenlijk met mijn bedrijf? Het doel moet zijn om het voortbestaan van je bedrijf te waarborgen. Het ontslag van enkele werknemers kan soms een faillissement voorkomen. Onderschat je medewerkers ook niet, vaak weten ze haarfijn aan te voelen wat er aan de hand is.....

 

Aandacht voor de achterblijvers wordt vaak vergeten

Bij reorganisaties gaat de aandacht vaak uit naar de medewerkers die op straat komen te staan door gedwongen ontslag. Vaak wordt er te weinig aandacht besteed aan de medewerkers die achterblijven: ze mogen toch dankbaar zijn dat ze nog werk hebben? Zorg ervoor dat de achterblijvende medewerkers weer vertrouwen in het bedrijf krijgen: je moet tenslotte met hen verder om de toekomst weer op te bouwen!

 

Verwante informatie:

 


Twitter