Vaststellingsovereenkomst: wat is het?

Als een werkgever en werknemer met wederzijds goedvinden uit elkaar gaan, moeten de gemaakte afspraken schriftelijk vastgelegd worden. In een vaststellingsovereenkomst (VSO) leggen werkgever en werknemer deze (financiële) afspraken vast. De termen vaststellingsovereenkomst en beëindigingsovereenkomst worden vaak door elkaar gebruikt.

 

Inhoud van de vaststellingsovereenkomst

Uiteraard de gegevens van werkgever en werknemer. Daarnaast dat het dienstverband eindigt en de einddatum van het dienstverband. Om de WW-rechten van de werknemer veilig te stellen moet o.a. de formulering zodanig zijn dat naar voren komt dat het initiatief tot ontslag bij de werkgever ligt en dat de werknemer geen verwijt treft en dat er geen sprake is van ontslag op staande voet. Je houdt rekening met de (fictieve) opzegtermijn omdat het recht op WW daarna pas ingaat. Er mogen ook geen opzegverboden in het spel zijn zoals ziekte van de werknemer. De werknemer krijgt een bedenktijd van 14 dagen, ook deze moet in de overeenkomst opgenomen zijn. Verder afspraken over een (mogelijke) transitievergoeding, eventueel het aanbieden van een outplacementtraject, vrijstelling van werk, inleveren leaseauto en overige bedrijfsmiddelen, het uitbetalen van vakantiedagen, het terugbetalen van een studieschuld, het afgeven van een (positief) getuigschrift.

Verdere bepalingen gaan over de eindafrekening, het al dan niet in stand houden van een concurrentie- en/of relatiebeding, finale kwijting en geheimhouding.

De inhoud en formulering komen erg precies, juridisch advies is dus een echte aanrader!

 

vaststellingsovereenkomst hrm advies

 

 

 

 

 

 

Meer weten over ontslag?

 

Carla's Consultancy adviseert en begeleidt mkb-bedrijven bij ontslagtrajecten. Vrijblijvend kennismakingsgesprek? Dan kun je contact met mij opnemen.

 


Twitter