Mag je een gesprek met je werkgever stiekem opnemen?

Het is tegenwoordig heel erg makkelijk om een gesprek op te nemen. Bijna iedereen kan dat zonder moeite op zijn smartphone. Als beide partijen -werkgever en werknemer- toestemming geven voor de geluidsopname, is er natuurlijk geen probleem.

 

Het is niet verboden om stiekem een geluidsopname te maken van het gesprek dat je met je werkgever hebt. Maar je mag geen gesprek opnemen waar jezelf niet bij bent. Bijvoorbeeld je hebt een gesprek met je leidinggevende en de HR-adviseur en je laat jouw telefoon of opnameapparaat verstopt achter in het kantoor terwijl je even naar het toilet bent. Dit is zelfs strafbaar. Ook is de opname van het gesprek alleen voor eigen gebruik. Je mag de opnames dus niet online zetten of delen met anderen.

 

Werkgever mag toestemming soms weigeren

Een werkgever kan soms toestemming weigeren om het gesprek op te nemen. In het personeelshandboek of bedrijfsreglement kunnen hierover regels opgenomen zijn. Werknemers moeten zich aan de regels houden die bij de werkgever gelden.

 

gesprek-werkgever-leidinggevende-stiekem-opnemen

 

Privacy

Als er sprake is van een zakelijk gesprek, dan zal er niet gauw sprake zijn van inbreuk op de privacy van de werknemer of van de werkgever.

 

Arbeidsconflict: gesprek opnemen?

Helpt het om een arbeidsconflict op te lossen door het maken van geluidsopnames van de gevoerde gesprekken? Als er een arbeidsconflict is, kun je bijvoorbeeld een gespreksverslag maken dat door beide partijen wordt ondertekend. Of je kunt het gesprek aangaan met een neutrale derde erbij. Soms wordt ook een mediator (bemiddelaar) ingeschakeld om weer met elkaar in gesprek te komen en te blijven. Het doel van het gesprek is, om tot een oplossing te komen. Het voortdurend opnemen van gesprekken kan juist leiden tot een vertrouwensbreuk en een verstoring van de arbeidsrelatie.

 

 

 

Tips:

Omdat het zo makkelijk is om een gesprek op te nemen, moet je er als werkgever op bedacht zijn dat dit stiekem kan gebeuren. Doe geen beloftes of uitspraken die je niet na kunt komen. Maar dat deed je toch al niet…..

 

Als er steeds gesprekken worden opgenomen dan is er eigenlijk sprake van een diepgeworteld wantrouwen naar de andere partij. Er is al snel sprake van een verstoorde arbeidsrelatie. Vraag jezelf af of je nog wel met elkaar verder wilt. Een mediator kan ook ingezet worden om tot een goed einde van de arbeidsovereenkomst te komen als samenwerken niet meer mogelijk is. Je kunt overwegen om tot ontslag met wederzijds goedvinden te komen, dus met een vaststellingsovereenkomst. Als werknemer houd je recht op WW als de overeenkomst goed is opgesteld.

 

Het opnemen van een gesprek waar jezelf niet aan deelneemt, is strafbaar en leidt al snel tot ernstig verwijtbaar handelen.

 

Leidinggevende bedreigt medewerkster

Onlangs sprak ik een medewerkster bij een groot bedrijf die wel steeds de gesprekken met haar leidinggevende had opgenomen. Wat was er aan de hand? Iedere keer als deze leidinggevende (een grote man met een fors postuur) alleen was met deze medewerkster (klein, tenger vrouwtje) ging hij dreigend boven haar staan en zei: "Ik maak je kapot! Als je dat maar weet!" Deze dame kon nergens terecht met haar verhaal, ze werd niet geloofd en het lukte haar niet om snel ander werk te vinden. Uiteindelijk deed de werkgever een ontbindingsverzoek bij de kantonrechter: de leidinggevende had kenbaar gemaakt dat de vrouw niet goed meer zou functioneren en op het eerste oog leek het dossier in orde. Waar de leidinggevende niet op gerekend had, was dat de vrouw steeds alle gesprekken had uitgetypt en deze samen met de geluidsbanden bewaard had als bewijs. Het verhaal zag er nu heel anders uit en de rechter kende haar een extra ontslagvergoeding toe. Opgemerkt werd nog dat geld niet kon goedmaken wat deze vrouw had moeten doorstaan. De werkgever ontsloeg de leidinggevende..... 

 

Carla's Consultancy ondersteunt werkgevers over alle zaken rondom personeel. In dit geval een waarschuwingsbrief of een bedrijfsreglement. Interesse? Neem contact met mij op voor een vrijblijvend en kosteloos kennismakingsgesprek. 


Twitter

  • @Thu 1 January