Inhoud personeelshandboek

Het opstellen van een personeelshandboek is een zorgvuldige klus. Wat wil je regelen voor nu en de nabije toekomst? Neem alle belangrijke bedrijfsregels, procedures en afspraken in het document op. Deze mogen niet in strijd zijn met de cao of het (arbeids-)recht! De cao gaat boven de individuele arbeidsovereenkomst, behalve als de cao een minimum-overeenkomst is. Dan mogen de afspraken en arbeidvoorwaarden voor een medewerker in positieve zin afwijken. Het personeelshandboek heeft dan een aanvullend karakter. 

 

Onderwerpen personeelshandboek:

 • Cao: welke cao is van toepassing, is een cao verplicht
 • Huis- en gedragsregels
 • Discriminatie, pesten, (seksuele) intimidatie
 • Indiensttreding (screening, keuring)
 • Werktijden, pauze, overwerk
 • Vakantie en verlof
 • Kort verzuim: bijvoorbeeld doktersbezoek, tandartsbezoek
 • Verlofregelingen: calamiteitenverlof, zorgverlof etc
 • Geboorteverlof, aanvullend geboortverlof
 • Ouderschapsverlof
 • Opleidingen, studieovereenkomst
 • Functioneringsgesprekken, beoordelingscyclus
 • Procedure ziekmelden, re-integratie
 • Te laat komen, afwezigheid zonder geldige reden
 • Nevenactiviteiten
 • Veiligheidsregels
 • Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Alcohol-, drugs- en medicijnenbeleid
 • Rookbeleid
 • Liefdesrelaties op de werkvloer
 • Kledingvoorschriften
 • Woon-werkverkeer, reiskostenvergoeding
 • Verhuisvergoeding
 • Declaratiereglement
 • Vergoedingen en verstrekkingen
 • Leasereglement
 • Gebruik bedrijfswagens, (verbod op) privégebruik
 • Gebruik gereedschappen
 • Gebruik bedrijfsmiddelen: smartphone, laptop, credit card
 • Thuiswerkreglement, thuiswerkovereenkomst
 • Internet- en e-mailprotocol
 • Social media protocol
 • Relatiegeschenken, giften
 • Sanctiebeleid

 


Twitter

 • @Thu 1 January