Verlofregelingen voor de partner

Voor de partner van een bevallen vrouw zijn er verlofregelingen. In de cao of arbeidsvoorwaardenregeling kunnen ruimere regelingen staan dan de wettelijke regelingen, dus altijd checken. De afspraken mogen niet ten nadele van de werknemer zijn.

 • Calamiteitenverlof op de dag/dagen van de bevalling (doorbetaald)
 • Geboorteverlof: 1 werkweek na de bevalling (doorbetaald)
 • Aanvullend geboorteverlof per 1 juli 2020: UWV-uitkering 1 - 5 werkweken na het geboorteverlof (deels doorbetaald)
 • Ouderschapsverlof: 26 x de wekelijkse arbeidsduur (meestal onbetaald)

 

Partner van de moeder

Wie is de partner van de moeder? Volgens de wet als jouw werknemer:

 • Getrouwd is met de moeder 
 • Een geregistreerd partnerschap heeft met de moeder
 • Ongehuwd met haar samenwoont
 • Haar kindje erkent

 

Geboorteverlof

geboorteverlof-partnerverlof-kraamverlofGeboorteverlof, kraamverlof, vaderschapsverlof en partnerverlof zijn verschillende namen voor het verlof dat de partner van een bevallen vrouw kan opnemen na de geboorte van hun baby. Het is doorbetaald verlof en duurt 1 werkweek. Bij een arbeidsduur van 36 uur per week heeft de partner recht op 36 uur geboorteverlof; werkt hij (of zij!) 24 uur dan duurt het kraamverlof 24 uur. Het verlof moet binnen 4 weken na de bevalling worden opgenomen.

 

 

Aanvullend geboorteverlof per 1-7-2020

Wanneer het kindje op of na 1 juli 2020 wordt geboren, dan heeft de partner recht op minimaal 1 week en maximaal 5 weken aanvullend geboorteverlof. Het verlof wordt gedeeltelijk doorbetaald, 70% van het dagloon. Als werkgever vraag je de uitkering aan bij het UWV. Dit zijn de belangrijkste voorwaarden:

 • De baby is op of na 1 juli 2020 geboren
 • De partner is in loondienst
 • De partner moet eerst het standaard geboorteverlof van één werkweek opnemen
 • De werknemer kan 1 - 5 weken aanvullend geboorteverlof opnemen
 • Dit verlof moet binnen zes weken na de geboorte worden opgenomen

De uitkering van het UWV is 70% van het maximumdagloon. Check de cao of het arbeidsvoorwaardenreglement (Personeelshandboek) of je 70% van het volledige salaris door moet betalen of dat je je beperkt tot wat het UWV uitkeert. 

 

Ouderschapsverlof

Ouderschapsverlof is een wettelijk recht op verlof voor kinderen tot 8 jaar en bedraagt 26 maal de arbeidsduur per week. In principe is ouderschapsverlof onbetaald, maar in jouw cao of in het arbeidsvoorwaardenreglement kunnen andere, betere afspraken staan. Ouderschapsverlof is bedoeld om het voor ouders makkelijker te maken om werk en zorgtaken voor jonge kinderen te kunnen combineren. Een werkgever kan het verzoek om ouderschapsverlof niet weigeren, maar heeft wel inspraak op de dagen waarop een werknemer het verlof wil opnemen: de bedrijfsvoering moet immers doorgaan. Wanneer alle callcentermedewerkers op woensdag hun ouderschapsverlofdag willen opnemen, dan is er een zwaarwegend bedrijfsbelang om een andere spreiding van het verlof te willen.

Er is regelgeving in de maak dat ouderschapsverlof gedeeltelijk doorbetaald verlof wordt. Naar verwachting gaat de regeling in op 2 augustus 2022.

Meer weten of andere vragen over verlof?

 


Twitter