Ziek of arbeidsongeschikt

Deze termen worden vaak door elkaar gebruikt. Een medewerker die ziek is, hoeft niet arbeidsongeschikt te zijn. Er zijn genoeg medewerkers die ziek zijn maar toch werken en waarvan de werkgever niet weet dat ze ziek zijn. Ziek zijn is geen keuze en vervelend voor zowel de werknemer, maar ook voor de werkgever. Een zieke medewerker kost al gauw € 240,- per dag. Je moet ook rekening houden met de re-integratieverplichtingen die voor werknemer en werkgever gelden. Deze zijn vastgelegd in de Wet verbetering poortwachter (Wvp). En let op: alleen de bedrijfsarts bepaalt of de medewerker ziek is.

 

Ziektewet?

Regelmatig hoor ik nog werknemers en werkgevers over de Ziektewet. Dat klopt niet: werkgevers moeten 2 jaar lang het loon van de zieke werknemer doorbetalen, tenzij het tijdelijke contract eerder eindigt. De Ziektewet is voor ex-werknemers die nog geen 2 jaar ziek zijn. Deze ex-werknemer ontvangt dan een ziektewetuitkering van het UWV. Er zijn nog een paar categoriën medewerkers die aanspraak kunnen maken op een ziektewetuitkering: de vangnetters.

 

ziek-arbeidsvoorwaarden-lleaseauto

 

Loondoorbetaling bij ziekte

Als werkgever moet je 2 jaar lang het loon van je zieke werknemer doorbetalen. Dat is een hele tijd en werkgevers ervaren deze hoge kosten als onrechtvaardig. Je kunt hiervoor een verzuimverzekering afsluiten. Deze zijn niet goedkoop, maar als je 2 jaar lang een zieke medewerker moet doorbetalen kan dat een kleine werkgever de kop kosten. Je kunt bijvoorbeeld een wachttijd van 6 weken afspreken: dat betekent dat jij als werkgever de eerste 6 weken loon doorbetaalt bij ziekte en dat je daarna een vergoeding van de verzekering krijgt voor de loondoorbetaling vanaf de zevende week. 

 

Hoeveel loon moet je minimaal doorbetalen?

De wet zegt hierover: de werkgever betaalt minimaal 70% van het salaris door. Het eerste ziektejaar tenminste het wettelijke minimumloon, dus als jouw medewerker het minimumloon verdient, dan betaal je het eerste ziektejaar 100% van zijn salaris door. Het tweede ziektejaar betaal je ook minimaal 70% van het salaris door, maar hoef je geen rekening meer te houden met het minimumloon. Komt een medewerker hierdoor in de problemen, kan hij zelf een toeslag aanvragen bij het UWV. 

Cao

Behalve met de wet heb je ook te maken met een cao. Als er een cao van toepassing is, gaan deze afspraken boven de wettelijke regels. Vaak staat in een cao dat het loon in het eerste ziektejaar wordt aangevuld tot een hoger percentage, soms tot 100%. Of dat het loon alleen aangevuld wordt als er re-integratie activiteiten plaatsvinden. Dus lees de cao altijd eerst.

Geen cao?

Dan heb je wellicht afspraken over loondoorbetaling bij ziekte in de arbeidsovereenkomst opgenomen. Dan moet je deze toepassen. Leg ook in de arbeidsovereenkomst vast hoe je omgaat met andere arbeidsvoorwaarden bij ziekte, zoals een reiskostenvergoeding, onkostenvergoeding of de leaseauto.

 

Vergoedingen stopzetten, leaseauto innemen

Is een medewerker langere tijd ziek, dan kun je bepaalde vergoedingen stopzetten. De Belastingdienst verplicht dit zelfs in sommige gevallen. Als jouw medewerker volledig ziek is en nog niet re-integreert, dan maakt hij geen reiskosten. Dan kun je deze vergoeding na een aantal weken stopzetten, bijvoorbeeld de eerstvolgende loonperiode. Leg zulke regels vast in het personeelshandboek en informeer de medewerker op tijd dat je het -tijdelijk- stopt. Gebruikt jouw medewerker de leaseauto alleen zakelijk? Dan kan het ook zo zijn, dat je deze tijdelijk inneemt. Ik zie hier zoveel discussie over met als groot nadeel dat het herstel van de medewerker vertraagd wordt. Regel vooraf in het personeelshandboek hoe je omgaat met arbeidsvoorwaarden bij ziekte, wees hier transparant over en pas de regels in alle vergelijkbare situaties op dezelfde manier toe. Let ook op de formulering in de arbeidsovereenkomst hoe je de leaseauto ter beschikking stelt: als arbeidsvoorwaarde of om de functie goed te kunnen vervullen. 

 

Opbouw vakantiedagen

Tijdens de ziekte worden de wettelijke (het minimum aantal) vakantiedagen volledig opgebouwd. Het minimum is 4 keer de afgesproken werkuren per week. Een medewerker die 32 uur per week werkt, bouwt 4 keer 32 = 128 uur vakantie op per jaar. Voor de bovenwettelijke vakantiedagen kan de opbouw bij ziekte afwijken. In een cao of in de arbeidsovereenkomst kunnen andere afspraken staan. Bijvoorbeeld dat bovenwettelijke vakantiedagen (de dagen boven het minimum) alleen tijdens de eerste 6 maanden ziekte opgebouwd worden. Stel dat een medewerker 2 jaar ziek is, dan bouwt hij over de laatste 1,5 jaar geen bovenwettelijke vakantiedagen op en hoef je deze niet uit te betalen aan het einde van het dienstverband. dat kan maar zo 10 dagen schelen.

 

Teveel salaris betaald?

Regelmatig komt het voor dat een werkgever er te laat achter komt dat er teveel salaris is betaald aan de zieke werknemer. Het tweede ziektejaar was al ingegaan en je hebt nog steeds 100% salaris doorbetaald. Je kunt het geld niet zomaar terugvragen. Je hebt een bepaald vertrouwen gewekt bij jouw werknemer, vooral wanneer je veel te lang het te hoge salaris hebt doorbetaald. Licht de medewerker zo snel mogelijk in en betaal vanaf dat moment het juiste salaris. Er is rechtspraak dat ook in dat geval de werkgever dit niet zomaar kan doen, ook vanwege het gewekte vertrouwen.

 

Over ons:

Carla's Consultancy helpt werkgevers met alle zaken rondom personeel. Een oud spreekwoord zegt: ik wens je veel personeel! Als werkgever heb jij waarschijnlijk ook de ervaring dat je veel werk kunt hebben met een klein aantal medewerkers. Veel gezeur kun je voorkomen door het opstellen van goede arbeidsovereenkomsten en een leesbaar personeelshandboek. Interesse? Neem vrijblijvend contact met mij op en informeer naar de mogelijkheden.  

 


Twitter