Vangnetregeling

Als je ziek bent, dan betaalt je werkgever meestal jouw salaris door. In enkele, bijzondere gevallen kan een werkgever aanspraak maken op een Ziektewet-uitkering van het UWV. Dan geldt de Ziektewet als een soort vangnet. 

Wanneer kan een werkgever een Ziektewet-uitkering aanvragen?

  • Als je ziek bent door zwangerschap en/of bevalling en je geen zwangerschaps- of bevallingsverlof hebt. Dit kan het geval zijn bij een miskraam of vroeggeboorte of een andere ziekte die door de zwangerschap of bevalling komt;
  • Wanneer je ziek bent door orgaandonatie;
  • Wanneer je gedeeltelijk arbeidsongeschikt was bij indiensttreding en binnen 5 jaar ziek wordt. Je valt onder de 'no-risk'-polis;
  • Wanneer je ziek uit dienst gaat en ziek blijft nadat je uit dienst bent, of binnen 4 weken na uitdiensttreding ziek wordt.

Je moet bij je ziekmelding wel vermelden dat je onder de vangnetregeling valt, maar je hoeft niet te vermelden wat er aan de hand is. Maar het mag wel.

 


Twitter