Slapend dienstverband

Wat is een slapend dienstverband? Een slapend dienstverband is een dienstverband waarbij een werknemer wel in dienst is van zijn werkgever, maar er geen loondoorbetalingsverplichting meer is en de werknemer hoeft niet meer te werken. Als een werknemer 104 weken ziek is geweest, hoeft een werkgever geen loon meer te betalen. De werknemer hoeft niet te werken, want hij is immers nog steeds ziek. Werkgevers kunnen ervoor kiezen om de werknemer te ontslaan, maar zijn dan meestal verplicht om een transitievergoeding te betalen. Vooral bij langlopende dienstverbanden en oudere werknemers kan dit erg kostbaar zijn. Er zijn verschillende rechtszaken geweest van medewerkers die ontslagen wilden worden om de transitievergoeding te ontvangen. Het recht op transitievergoeding ontstaat immers als het ontslag op initiatief van de werkgever is, niet als een werknemer zelf ontslag neemt. 

Op 8 november 2019 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat werkgevers mee moeten werken aan het beëindigen van een slapend dienstverband als een werknemer daarom verzoekt. De transitievergoeding moet worden toegekend. De hoogte van de transitievergoeding hoeft niet meer te zijn dan het bedrag dat zou moeten worden betaald op de eerste dag na 104 weken ziekte.

Er is een compensatieregeling voor werkgevers vanaf 1 april 2020. Dat betekent dat werkgevers (een deel van de) betaalde transitievergoeding die is betaald bij ontslag van zieke werknemers terug kunnen krijgen via het UWV. Dat kan met terugwerkende kracht, maar moet voor 1 oktober 2020 aangevraagd worden. Voor 'nieuwe' gevallen heb je 6 maanden de tijd om de compensatie aan te vragen. 

 

Meer lezen over de compensatieregeling transitievergoeding langdurig zieke werknemers

 

compensatie transitievergoeding slapend dienstverband

 Wat kan ik voor je betekenen? Carla's Consultancy is gespecialiseerd in HRM-advies voor werkgevers in het mkb. Ik kan je helpen om de aanvraag compleet te maken en in dienen bij het UWV. Vrijblijvend kennismakingsgesprek aanvragen? 

 


Twitter