Werkgevers

Carla's Consultancy adviseert (MKB) bedrijven over wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsrecht en sociale zekerheid. Wet- en regelgeving zorgt ervoor dat het in dienst hebben van personeel steeds grotere financiële risico's met zich meebrengt. Ook het administratiekantoor dat jouw loon- of salarisadministratie voor verzorgt heeft een toenemende behoeft aan deze informatie.

Actueel

Momenteel staat de Wet Werk en Zekerheid in de schijnwerpers, net als de Participatiewet. Ook termen als flexwerkers, transitievergoeding en arbeidsgehandicaptenquotum passeren de revu.Wat betekent het op dit moment voor jouw bedrijf? Door de vele veranderingen die soms op het laatste moment weer uitgesteld worden, is het moeilijk om overzicht te houden. Carla's Consultancy ontzorgt je hierbij.

Wet Werk en Zekerheid

De Wet Werk en Zekerheid treedt per 1 januari 2015 in werking. De bepalingen omtrent het concurrentiebeding en de proeftijd veranderen en je bent verplicht e werknemer tijdig te informeren of zijn contract wordt voortgezet. Op 1 juli veranderen de ketenbepaling, de ontslagroutes en moet u een transitievergoeding betalen aan een werknemer die tenminste twee jaar bij u heeft gewerkt en waarvan de werkgever het initiatief neemt om het contract te eindigen. De WWZ is bedoeld om de positie van werknemers te versterken.

De Participatiewet

Het doel van de Participatiewet is om mensen met een arbeidsbeperking meer kansen te bieden arbeidsmarkt. Deze wet geldt voor iedereen die kan werken maar niet in staat is om het wettelijk minimumloon te verdienen, bijvoorbeeld Wajongers, arbeidsongeschikten en mensen met een handicap. Alle 240.000 Wajongers worden herkeurd om te bepalen of ze kunnen (gaan) werken. Wie niet kan werken zal een uitkering ontvangen.

Quotumwet

De Quotumwet is een onderdeel van de Participatiewet. In ieder bedrijf met meer dan 25 werknemers moet minimaal vijf procent van de werknemers een arbeidsbeperking hebben. Vóór 2026 moeten 125.000 nieuwe banen gerealiseerd zijn, als dat niet lukt treedt de Qotumwet in werking. Iedere werkgever die te weinig arbeidsgehandicapten in dienst heeft, krijgt een boete van € 5.000,- per niet-ingevulde werkplek.

Werkkostenregeling (WKR)

Vanaf 1 januari 2015 is de Werkkostenregeling voor ieder bedrijf verplicht. Met de komst van deze wet moet het voor werkgevers makkelijker worden om aan hun medewerkers vergoedingen en verstrekkingen te geven. Bedrijven geven aan dat de zogenoemde 'vrije ruimte' niet royaal is. Wellicht wordt het tijd om de  bedrijfsregelingen nog een kritisch onder de loep te nemen......

Verwante informatie

Je kunt vrijblijvend contact opnemen om te informeren naar de mogelijkheden, afgestemd op jouw bedrijf.

 


Twitter