Participatiewet

Met het invoeren van de Participatiewet moeten er voor mensen met een arbeidsbeperking meer kansen gecreëerd worden op de  arbeidsmarkt. Deze wet geldt voor iedereen die kan werken maar zelf niet in staat is om het wettelijk minimumloon te verdienen, bijvoorbeeld Wajongers, arbeidsongeschikten en mensen met een handicap. Alle 240.000 Wajongers zullen herkeurd worden om te bepalen of ze kunnen (gaan) werken. Wie echt niet kan werken zal een uitkering ontvangen.

Quotumwet

De quotumwet is een onderdeel van de Participatiewet. In ieder bedrijf met meer dan 25 werknemers moet minimaal 5% van de mederwerkers een arbeidshandicap hebben. Als er in 2026 minder dan 125.000 nieuwe banen zijn gecreëerd, dan treedt de Quotumwet pas in werking. Iedere werkgever die dan te weinig arbeidsgehandicapten in dienst heeft, krijgt een boete van € 5.000,- per niet-ingevulde werkplek.

HRM Advies nodig?

Carla's Consultancy is gespecialiseerd in o.a. HRM-advies. Wilt u een keer vrijblijvend met ons van gedachten wisselen? Neemt u gerust contact op.


Twitter