Compensatie transitievergoeding is nu aan te vragen!

Werkgevers die een transitievergoeding hebben betaald bij ontslag vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid kunnen vanaf 1 april een compensatie hiervoor aanvragen bij het UWV. De compensatieregeling geldt met terugwerkende kracht voor transitievergoedingen die zijn betaald vanaf 1 juli 2015, de ingangsdatum van de Wet Werk en Zekerheid. 

Meer weten over de transitievergoeding?

 


Twitter