Vertrouwenspersoon in organisaties

Medewerkers kunnen op hun werk te maken krijgen met allerlei vormen van ongewenst gedrag zoals pesten, agressie, seksuele intimidatie, ongewenste intimiteiten of discriminatie. Dit wordt psychosociale arbeidsbelasting genoemd. Wat voor de één een grapje is, kan bij een ander hard binnenkomen. Het is fijn als de medewerker dan terecht kan bij een vertrouwenspersoon om de situatie te bespreken.

 

Is een vertrouwenspersoon verplicht?

Een bedrijf is niet verplicht om een vertrouwenspersoon aan te stellen. Wel moet er beleid geformuleerd zijn om psychosociale arbeidsbelasting te voorkomen. Dit is een verplichting vanuit de Arbowet. Niet alleen moet het beleid op papier staan, het bedrijf moet het ook daadwerkelijk uitvoeren. Het aanstellen van een interne of externe vertrouwenspersoon kan bijdragen aan dit beleid. Medewerkers kunnen bij de vertrouwenspersoon terecht als ze klachten hebben over:

  • Pesten
  • Discriminatie
  • Ongewenste intimiteiten
  • Seksuele intimidatie
  • Agressie, geweld

 

Taken/rol van de vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon kan een belangrijke rol vervullen bij het oplossen van een klacht: https://www.arboportaal.nl/onderwerpen/vertrouwenspersoon

 

vertrouwenspersoon-agressie-ongewenst

 

Opzet of onbedoeld

Wat het lastig maakt, is dat een oprecht bedoeld grapje bij de ander helemaal verkeerd kan overkomen. Neem het slachtoffer serieus: voor iedereen is het verschillend waar de grens 'ongewenst' ligt.

Lees verder over voorbeelden van seksuele intimidatie of over voorbeelden van agressie en geweld. 

 

RI&E

In een RI&E (Risico Inventarisatie & Evaluatie) worden mogelijke gevaren die het werken bij jouw bedrijf met zich mee zouden kunnen brengen geïnventariseerd. Een RI&E is wel verplicht voor iedere werkgever. Ook als je alleen gebruikt maakt van inhuurkrachten ben je verplicht een RI&E te hebben. In een plan-van-aanpak leg je vast hoe je de gevaren gaat aanpakken of minimaliseren en wanneer dit klaar moet zijn. Belangrijk is om beleid te formuleren en je er ook organisatiebreed aan te houden. Dit beleid kun je opnemen in het personeelshandboek

 

Contact

Carla's Consultancy helpt ondernemers met personeel. Bijvoorbeeld met het opstellen van arbeidsovereenkomsten (dat is tenslotte de basis voor de arbeidsverhouding) maar ook het opstellen van een personeelshandboek of advies over allerlei personeelszaken. Is jouw bedrijf te klein voor een eigen personeelsfunctionaris en heb je toch vragen? Neem vrijblijvend contact met me op hoe we kunnen samenwerken. Je eigen P&O-er op afroep; hoe handig is dat?!

 


Twitter

  • @Thu 1 January