Van ondernemer naar werkgever

Veel ondernemers die ik spreek vinden het heeel spannend om voor het eerst personeel aan te nemen. Of ze vinden het spannend om een vast contract aan te bieden. Het is ook een grote stap en het is spannend om verantwoordelijk te worden voor je personeel en hun gezin. Het biedt je wel de mogelijkheid om te groeien. Er komt het één en ander aan papierwerk om de hoek kijken. Je moet onder andere bij de Belastingdienst melden dat je personeel gaat aannemen (of al hebt aangenomen). De loonadministratie heeft bepaalde gegevens van de Belastingdienst nodig om de juiste premies te kunnen afdragen.

 

CAO

Hoe weet je of jouw bedrijf onder een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) valt? Het kan zijn, dat jouw bedrijf onder een bedrijfstak-cao valt. Dat is een cao die door werkgevers uit jouw branche is afgesloten met de vakbonden. Onderzoek welke cao van toepassing is, in elke cao staat de werkingssfeer beschreven. Ben je altijd verplicht om die cao toe te passen? Val je niet verplicht onder een cao, dan kun je ook een cao volgen.  Valt jouw bedrijf verplicht onder een cao, dan staan daar soms bepalingen in waar je niet van af mag wijken. Ook niet ten gunste van de medewerker.

 

Arbeidsvoorwaarden afspreken

Voordat je personeel aanneemt, is het goed om te bedenken wat je wilt aanbieden als arbeidsvoorwaarden. Denk hierbij niet alleen aan geld. 

Wat spreek je minimaal af:

 • Loon
 • Hoeveel uur wordt er per week/maand gewerkt
 • Overwerk: betaal je overwerk uit en zo ja betaal je dan extra
 • Vakantietoeslag
 • Aantal vakantiedagen
 • Reiskostenvergoeding?
 • Welke onkosten wil je vergoeden?
 • Pensioen: is er een verplichte deelname aan een bepaald pensioenfonds, of bied je zelf een pensioenregeling aan?

 

 

contract ondertekenen personeel aannemen

 

 

Arbeidsovereenkomst

Een schriftelijke arbeidsovereenkomst is niet wettelijk verplicht. Een mondelinge overeenkomst is ook een rechtsgeldige overeenkomst. Maar het is natuurlijk heel handig om de afspraken wel op papier te hebben om onduidelijkheden over de gemaakte afspraken te voorkomen.

Als werkgever moet je binnen 1 maand na indiensttreding aan je werknemer bepaalde gegevens schriftelijk laten weten:

 • de naam en woonplaats van werkgever en werknemer
 • de plaats(en) waar gewerkt moet worden
 • de functie of het soort werk dat de werknemer moet doen
 • de datum van indiensttreding
 • de duur van het contract (bij een tijdelijk contract)
 • hoeveel uur per dag of per week gewerkt wordt
 • het loon en wanneer dit wordt uitbetaald
 • is er een proeftijd afgesproken en zo ja hoe lang
 • de hoogte van de vakantietoeslag
 • het aantal vakantiedagen
 • kan het contract tussentijds worden opgezegd en wat is de opzegtermijn
 • (eventueel) is er een (verplichte) pensioenregeling
 • (eventueel) een concurrentie- of relatiebeding
 • of er collectieve arbeidsovereenkomst (cao) van toepassing is en zo ja welke

Met een arbeidsovereenkomst voldoe je tegelijk aan deze wettelijke verplichting. Neem ook afspraken over bijvoorbeeld de leaseauto, onkostenvergoeding, studiekosten, reiskosten, thuiswerken, enzovoort. Vaak wordt door de drukte vergeten om afspraken goed op papier te zetten en is het belangrijker om het werk af te krijgen. Dat is heel logisch, maar bij conflicten kunnen de kosten hoog oplopen en dan vallen de kosten van het opstellen van een contract hierbij in het niet.

 

Ondertekening niet vergeten!

Ik zie nog geregeld dat arbeidsovereenkomsten niet zijn ondertekend door beide partijen. En het bedrijf krijgt juist met die medewerker een conflict. Jammer. Let hier dus altijd op. Heb je al langer personeel in dienst, check dan of de contracten ondertekend zijn. Om bijvoorbeeld de lage WW-premie te mogen toepassen moet je een ondertekend exemplaar van de contracten voor onbepaalde tijd hebben. Je hoeft geen nieuw contract af te sluiten als deze ontbreekt, neem contact met mij op voor een praktische oplossing.

 

stappenplan aannemen personeel werknemers

 

Carla begeleidt ondernemers met praktisch personeelsadvies, ook voordat je personeel hebt aangenomen. Ik help je met een stappenplan en geef je tips en informatie zodat jij je kunt concentreren op je zaak. Een goede arbeidsovereenkomst is een must!

 

 

 

 

 

 

 

 


Twitter

 • @Thu 1 January