Primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden

Primaire arbeidsvoorwaarden

Het loon of salaris dat op afgesproken tijden betaald moet worden tot de onder primaire arbeidsvoorwaarden gerekend, net als de wettelijk verplichte vakantietoeslag (minimaal 8%). Ook de arbeidsduur per week of maand wordt hiertoe gerekend.

Andere, meestal vast overeengekomen toeslagen zoals de 13e maand, winstdeling, ploegentoeslag en diverse vormen van prestatietoeslag (bonus, tantième, beoordelingstoeslag, gratificatie, enzovoort) rekent men zowel tot de primaire als tot de secundaire arbeidsvoorwaarden.

 

advies arbeidsvoorwaarden salaris

 

 

 

 

Secundaire arbeidsvoorwaarden

Secundaire arbeidsvoorwaarden zijn regelingen die een vast, variabel of incidenteel karakter kunnen hebben. Bijvoorbeeld de vaste kostenvergoeding, representatievergoeding, de tegemoetkoming in de kosten voor het woon-werkverkeer, een leaseauto, verhuiskosten, studiefaciliteiten en abonnementen. Volgens sommigen is deelname aan een pensioenregeling eveneens een secundaire arbeidsvoorwaarde, een werkgever is bij wet niet verplicht is om een werknemer een pensioenregeling aan te bieden.

 

Flexibele secundaire arbeidsvoorwaarden

Je kunt je medewerker ook flexibele secundaire arbeidsvoorwaarden aanbieden. Hij kan dan voor een deel zelf kiezen welke arbeidsvoorwaarden hij wil. Bovenwettelijke vakantiedagen kunnen als verlof opgenomen worden, maar deze dagen kunnen ook gebruikt om een studie of een fiets mee te betalen. Dit noemt men een cafetariasysteem.

 

Tertiaire arbeidsvoorwaarden

Je spreekt van tertiaire arbeidsvoorwaarden als je het over faciliteiten of voorzieningen hebt die moeilijk in geld uit te drukken zijn of waarvan de waarde niet in verhouding staat tot de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Ze maken het werk wel leuker: 

  • Bedrijfsuitjes
  • Verjaardagskaart
  • Gebruik van een keuken
  • Goede koffiemachine

Binnen cao's heb je vaak niet veel ruimte om je met primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden ten onderscheiden van de concurrentie. Met de extra's, de tertiaire arbeidsvoorwaarden, wel!

verder lezen over arbeidsvoorwaarden

 

Carla's Consultancy is gespecialiseerd in HRM-advies voor het mkb, bijvoorbeeld over aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden! Kennismaken?


Twitter