Blunders in arbeidsovereenkomsten

Veel werkgevers werken met een voorbeeld of standaard arbeidsovereenkomst die iedere keer iets aangepast wordt.arbeidsovereenkomst-valkuil-blunder-contract
Als er een onjuiste bepaling in het contract staat of er ontbreekt iets, dan is de kans groot dat er meerdere werknemers zijn met een fout contract. Het kan dus geen kwaad om zo nu en dan de standaard arbeidsovereenkomsten tegen het licht te laten houden.

 

 

Afspraken vastleggen

Leg alle afspraken schriftelijk vast. Geen vage beloftes: ahh dat komt wel goed. Verwijs in de arbeidsovereenkomst ook naar het huishoudelijk reglement of het leasereglement. Sommige arbeidsvoorwaarden koppel je aan de functie en niet aan de persoon. Bijvoorbeeld een leaseauto voor de vertegenwoordiger. Als hij een andere functie krijgt, is hij de auto wellicht niet meer nodig. Wanneer de leaseauto wordt gezien als arbeidsvoorwaarde is het moeilijk om de leaseauto in te nemen. Neem dit helder op in de arbeidsovereenkomst. 

 

Verouderde standaard- of voorbeeldcontracten

Als het standaardcontract vóór 1 juli 2015 is opgesteld, controleer het dan extra goed. Grote kans dat het niet WWZ-proof is! Vooral bepalingen in de tijdelijke contracten zijn veranderd onder de WWZ. Ook moet je minimaal één maand voor het aflopen van het contract schriftelijk aan de medewerker laten weten of zijn arbeidsovereenkomst wordt verlengd en onder welke voorwaarden. Wil je een concurrentie- of relatiebeding opnemen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd? de formulering luistert erg nauw: laat dit opstellen door een jurist.

 

Proeftijd

In de arbeidsovereenkomst staat bijvoorbeeld een te lange proeftijd. Of er staat in een opvolgende arbeidovereenkomst nogmaals een proeftijd. Een arbeidsovereenkomst die korter dan zes maanden duurt, mag geen proeftijd bevatten. Heeft de medewerker al als uitzendkracht dezelfde taken verricht? Ook dan geen proeftijd opnemen in de arbeidsovereenkomst. Een proeftijd moet altijd schriftelijk vastgelegd worden.

 

Arbeidsovereenkomst is onvolledig

Geregeld zie ik arbeidsovereenkomsten voorbij komen waarin essentiële zaken niet zijn geregeld. Bijvoorbeeld: de standplaats, de functienaam ontbreekt, het is niet duidelijk voor hoeveel uur het salaris bedoeld is, of er een cao van toepassing is, enzovoort.

Wat neem je op in een goede arbeidsovereenkomst?

 

Carla's Consultancy is gespecialiseerd in flexibel HR-advies. Voor het opstellen van een goede arbeidsovereenkomst kun je bij mij terecht!

 

arbeidsovereenkomst-hr-advies-contract

 


Twitter